KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Kvinnen saksøkte Vesta Forsikring og krevde å få utbetalt den kollektive gruppelivsforsikringen etter at samboeren døde.

Kravet er at samboere skal leve i ekteskapsliknende forhold, og vise til samme adresse i folkeregisteret de siste to årene. Det manglet knappe fire måneder på at de to hadde bodd sammen lenge nok.

Kvinnen fortalte i retten at samboeren ikke meldte flytting fordi han da ville miste sosialstønad. Retten slår fast at det er nødvendig med en konsekvent praksis, og frifinner Vesta. Pengene har Vesta utbetalt til avdødes datter.

Nylig tapte en kvinne fra Arna tilsvarende sak mot samme forsikringsselskap. Hun var samboer i seks år, men glemte å melde flytting da hun og samboeren kjøpte felles bolig.