— Barnet står i midten. Vi andre står rundt og samarbeider om et best mulig tilbud til hvert enkelt barn, sier byens oppvekstsjefer i samtale med Bergens Tidende.

De har fått til et bedre samarbeid mellom skolene, barnehagene, barnevernet, PPT, helsestasjonene, kulturkontorene, sosialkontorene og politiet. Det er skapt en bedre sammenheng i barnas oppvekstmiljø.

Oppvekstavdelinger

Bydelsreformen sørget for at hver bydel fikk små oppvekstavdelinger ledet av en oppvekstsjef.

Avdelingene er slanket, men de fleste bydeler skal fortsatt ha egen oppvekstsjef.

Vi har sett på hva det har betydd at byen har hatt egne oppvekstavdelinger i tre år sammen med oppvekstsjefene Elisabeth Eggum i Fyllingsdalen, Atle Fasteland i Arna, Odd Harald Hundvin i Årstad, spesialkonsulent Erik Hatlem i Bergenhus, Marianne Boge i Ytre Arna, Margit Hollekve i Fana, Marie Øverli Fanebust i Laksevåg og Christian Bjelland i Åsane.

Et bedre tverrfaglig samarbeid i bydelene er noe av det viktigste alle har fått til. Det er blitt større helhet i nærmiljøenes holdning til barn.

Nå ser de resultater og kan høste gevinsten av dette arbeidet.

— Vi som arbeider med barn og unge i bydelene vet mer om hverandre. Denne kontakten kan vi utnytte og prøver å få til et bedre forebyggende arbeid rundt barna. Vi kan og sikre en bedre ramme rundt de som trenger ekstra oppfølging, sier Odd Harald Hundvin.

Innstramminger rammet samtlige skoler i Bergen i fjor høst. 18.000 foreldre skrev under på protest mot innstrammingene og kuttene skapte mye frustrasjon.

Ser den enkeltes behov

— Innsparingene har markedsført skolen som ikke god nok i en tid da alle var enige om å satse på skolen. Klart det var uheldig, innrømmer Erik Hatlem.

Samtidig peker han på at skolene i Bergen er gode. Det jobbes bedre for å se den enkelte elev og hans og hennes behov. Færre timer til å dele klasser har imidlertid gjort det vanskeligere å integrere. I Bergenhus har samtlige skoler tatt i bruk den nye metoder der barna samler det beste de gjør hvert semester i en egen mappe. Det skal hjelpe barna til å se sin egen utvikling.

— Vi velger å ha fokus på de 98 prosent vi får til i skolen, ikke de to prosentene vi sliter med, sier Atle Fasteland i Arna.

Han er imponert over alt lærerne får til og lykkes med i skolen. Samtidig innser han at der er blitt vanskeligere å tilrettelegge for dem som med enkle midler kunne fått det bedre.

Noe spennende

— I Fyllingsdalen har vi arbeidet mye med å bedre kommunikasjonen mellom barn og voksne. Vi er på vei til noe spennende. Lærerne forholder seg til elevene på en bedre måte, mener Elisabeth Eggum. Samtidig ser hun at innstramming skaper en kritisk situasjon som får konsekvenser for entusiasmen. Hun er bekymret for slitasjen.

Oppvekstsjefene er glad for at politikerne har jobbet aktivt for å skjerme skolene. Byens barn er sikret en god opplæring, selv om rammene er stramme.

FOREBYGGER BEDRE: Samarbeid sikrer bedre forebyggende arbeid rundt barna, mener oppvekstsjefene Marianne Boge, sittende til venstre, Margit Hollekve, Mari Øverland Fanebust, Odd Harald Hundvin og Erik Hatlem. Bak står fra venstre Christian Bjelland, Elisabeth Eggum og Atle Fasteland.<p/>FOTO: TOR KRISTIANSEN