— Nær en fjerdedel av norske grunnskoler og videregående skoler og samtlige høgskoler og universitet har til nå samarbeidet med andre skoler i Europa, opplyser Ulf Lie, direktør for Senter for Internasjonalt Universitetssamarbeid, som er nasjonalkontor i Norge for EUs Sokratesprogram. Senteret, som holder til i Bergen, formidler i år 25 millioner kroner i støtte til ulike prosjekt i skolene.

Mer enn språkkunnskaper

— Prosjektene gir elevene mye mer enn språkkunnskaper. De får kulturelle impulser og opplever hvordan barn i andre land har det, mener Egil Eiene, programansvarlig for Comenius, den delen av Sokratetsprogrammet som retter seg mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

I starten var det kontakt med engelsktalende land som dominerte. Nå er det god spredning i kontakt med 29 land. Antall norske skoler som samarbeider med land i Europa er tidoblet på syv år.

Internett og e-post hjelper

Datamaskinene med internett og e-post er et utmerket hjelpemiddel i kontakt med elever i andre land.

— Samarbeid med andre land mobiliserer ofte både elever og foreldre. Samtidig som de får nye impulser, merker vi også ofte at de blir mer stolte over sitt eget lokalsamfunn. De gode sidene blir tydeligere, mener Ulf Lie og Egil Eiene.