INGVILD RUGLAND

— Bergen har vært for innadvendt og konservativ, sier finansbyråd Henning Warloe (H).

Det skal det bli en slutt på, hvis Warloe får det som han vil. Bergen og omegn skal bli mer attraktiv for nye bedrifter, og byen og regionen skal bli bedre for næringslivet som allerede er her. Men Bergen kan ikke gjøre dette alene.

— Vi vil invitere omegnskommunene med i en felles næringsplan. Målet er å få Bergen høyere opp på listen over de beste regionene i Norge, sier Warloe.

Planene har vært diskutert i Bergen og omland regionråd.

Kultur og innovasjon

Det er ti år siden det sist ble laget en næringsplan for Bergen kommune. I år skal den inneholde tre elementer som ikke var med forrige gang: Kulturbasert næringsliv, innovasjon og regionalisering.

— NHO kåret nylig de ti beste regionene i Norge, der Bergen havnet på syvendeplass. Vi er slått av Trondheim, Oslo og Stavanger-regionen. Øygarden ble faktisk nummer tre, sier Warloe.

— Det er et problem, og det er bekymringsfullt at alle de andre store byene kommer foran oss. Vi må bli mer interessant som lokaliseringssted for dem som kommer utenfra, og da er det bedre at vi jobber sammen, enn at Bergen og Askøy konkurrerer, sier han.

Warloe ser for seg et samarbeid som omfatter ti-femten kommuner, blant annet Øygarden-kommunene, Askøy, Os, Fusa, Samnanger og Austevoll. Når stadig flere krysser kommunegrensene både i jobb og fritid, er det liten vits i å jobbe isolert fra hverandre for å stimulere til vekst i området, er tanken fra byrådet.

Halv million kroner

Hva som konkret skal komme ut av et slikt prosjekt, er for tidlig å si, men i første omgang settes det av en halv million kroner på bybudsjettet.

— Vi er innstilt på at Bergen trekker lasset og at vi yter relativt sett mer enn de andre, sier Warloe.

Tiltakene som skal være klar neste år, må så få tilslutning gjennom senere budsjettbehandlinger.

— Budsjettutfordringen kommer i 2006, varsler Warloe.

Han skal presentere tankene på et møte i Bergens næringsråd i morgen i forbindelse med prosjektet Bergen 2020. Noe konkret får de høre:

— Det kan for eksempel hende at vi gjennom Bergen Tomteselskap kan ha et tettere interkommunalt samarbeid. Tomteselskapet gikk inn i Kollsnes Næringspark med suksess, sier han.

I Stavanger-regionen, som er på fjerde plass i NHO-rankingen, er det etablert et felles selskap som skal stelle med regionale næringsspørsmål. Slik kan det bli i Bergen også, der Warloe åpner for at Tomteselskapet kan få en slik rolle.

Den første planleggingen skal være ferdig første halvår 2005, slik at hele prosjektet kan igangsettes i 2006.

VIL SAMARBEIDE. - Det ville være fantastisk om vi innen det regionale samarbeidet kunne klare å løfte oss oppover i løpet av noen år, sier finansbyråd Henning Warloe. Bergen er på syvendeplass over de beste regionene i landet, og det er ikke godt nok for Warloe.