Mandag kommer representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Stord for å bistå politiet i etterforskningen av ulykken som kostet en 51 år gammel mann livet, skriver Haugesunds Avis. Ulykken skjedde på sjøen tidlig på morgenen 17. mai.

– Regelverket i seg selv er strengt nok, men etter to ulykker i forbindelse med denne typen saluttering, bør det vurderes om metoden er for risikofylt, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i direktoratet til avisen.

Hun sier at direktoratet vil be landets kommuner foreta en kritisk gjennomgang av alle sine rutiner i forbindelse med saluttering på nasjonaldagen. Det stilles strenge krav til både utstyr og kompetanse, presiserer Hagehaugen.

Salutten på Stord ble avfyrt som bomber. Dynamitten var festet til isoporplater som normalt skal være 50 meter unna båten når den antennes. Mens de tre første «bombene» ble avfyrt som planlagt, skal den fjerde ha hengt seg opp under båtens badedekk lengst akter, skriver avisen.

Ingen av de øvrige fem sprengladningene som fortsatt var om bord i båten ble detonert.

OMKOM: Willy Brask (51) omkom 17. mai under utlegging av sprengladninger til salutten på Stord.
Hans-Jacob Meland