Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk) har funnet ut at det høye saltnivået som er registrert i trevirket på Bryggen effektivt har beskyttet mot soppinfeksjoner i de nesten 300 årene som er gått etter at Bryggen ble gjenreist etter bybrannen i 1702.Saltnivået som forskerne har funnet i trevirket er fem ganger så høyt som i sjøvann. Forskerne ved Skogforsk antar at salt ble lagret i boder, og at tønner med klippfisk, saltfisk og fiskeprodukter ble lagret på Bryggen. Saltlake fra disse tønnene kan ha blitt tømt utover gulv og ut i grunnen.Skogforsk har startet nye forsøk for å finne ut mer om hvilke effekter salt har på forskjellige råtesopper. I tillegg skal saltinnholdet i flere bygninger på Bryggen undersøkes.