– Det er foreløpig 15 verifiserte tilfeller av en sjelden salmonellabakterie kalt Salmonella Kedougou i Sør-Norge, sier overlege Arve Bang ved Helsevernetaten i Bergen kommune.

Pasientene er smittet i Norge og bor spredt i flere fylker, med de fleste i østlandsområdet. De fleste har blitt syke i løpet av mai, heter det i en pressemelding fra kommunen.

– Salmonella Kedougou-smitten i bergensregionen stammer ikke fra drikkevannet, sier Bang til bt.no.

De til sammen fem tilfellene i Bergen kommer antakelig fra matvarer du kjøper i butikken.

– Men jeg vil ikke si noe bastant; det med matvarene er mer av typen kvalifisert gjetning, presiserer Bang.

Grunnen til at drikkevann kan utelukkes som smittekilde, er at Salmonella Kedougou-smitten er spredd i hele landet.

Kartlegger smitte

– Om lag halvparten av pasientene er barn, men denne sykdommen er langt fra så farlig som E-coli-infeksjonene som ga et utbrudd tidligere i år, opplyser overlegen.

Det er i øyeblikket påvist ett verifisert og fire meget sannsynlige tilfeller av denne salmonella-infeksjonen i Bergen.

Helsevernetaten har sendt ut melding hvor de ber om at fastlegene og legevaktstasjonene er særlig oppmerksomme på dette hos pasienter med diare-sykdom, også hos små barn – slik at det tas avføringsprøver til dyrkning.

Foreløpig vet ikke Folkehelseinstituttet hvor denne smitten kommer fra, men det arbeides med kartlegging .

Personer med diare-sykdom bør følge nødvendige hygienetiltak som grundig håndvask etter alle toalettbesøk og før alle måltid, egne håndklær til de som er syke, eventuelt eget toalett, og skikkelig varmebehandling av mat (koking/steking slik at kjernetemperatur i maten kommer over 65 grader C).

Les mer hos Folkehelseinstituttet.