Den aller siste forsangeren i Møllendal gravkapeller sluttet for en drøy måned siden. Årsaken er at Kirkelig Fellesråd ikke lenger ser seg råd til å ha denne tjenesten.

– Jeg synes det er skammelig. Dette er en veldig viktig jobb. De som kommer, er i sorg, og kan ikke alltid synge. Vi bidrar til å trøste dem gjennom sangen, sier Dagfinn Bøe.

– Kaldere seremonier

Han var den siste faste forsangeren ved Møllendal kapeller. Heretter må pårørende selv leie inn hjelp dersom de ønsker noen til å lede an i sangen. Det tror sokneprest Signe Sandberg i Årstad menighet kan bli vanskelig for mange.

– Jeg er redd for at de som trenger denne tjenesten mest, nå ikke får det. De rike kan kjøpe seg til dette, men hva med de andre, undrer presten.

Hun og flere prestekolleger har allerede merket at den sterke, klangfulle røsten på galleriet mangler.

– Det var en veldig støtte at de var der. Det er prestene og de nærmeste pårørende som driver seremonien, og det blir tyngre når vi ikke lenger kan lene oss på forsangerne. Uten deres gode medvirkning kan seremoniene bli tommere og kaldere, sier Sandberg.

– Mangler penger

Ordningen med forsangere er forholdsvis gammel i Bergen. Da Dagfinn Bøe begynte for 23 år siden, var de seks personer som delte på å synge i Solheim kapell og i Møllendal. Det siste året var han alene i en stilling på 66 prosent, og da bare ved Møllendal. Andre steder i Bergen har ikke denne ordningen, og det var et viktig moment da Kirkelig Fellesråd vedtok å fjerne den.

– Det har vært et flott og viktig tilbud, men det er jo litt underlig at det bare tilbys ved Møllendal. Fellesrådet har besluttet at vi ikke har penger til dette lenger, forteller kirkeverge Gunnar Wik.

I 2005 ble det derfor bestemt at de to som da var forsangere skulle få fortsette til de oppnådde pensjonsalderen på 60 år. Etter det var det slutt.

Fortsatt orgelmusikk

Fortsatt er det orgelmusikk ved sørgehøytidelighetene, men både Bøe og Sandberg mener dette ikke er nok.

– Vi trenger også noen stemmer som bærer. Det er ikke alle prester som kan synge, og det er ikke alle familier som har noen som naturlig leder an i sangen, mener Sandberg.

Dagfinn Bøe har allerede begynt å ta frilansoppdrag som forsanger i begravelser og bisettelser. Også han tror at det blir de ressurssterke som nå velger å kjøpe denne tjenesten.

– Det er rart at vi som er et så rikt land ikke kan ta oss råd til dette. Vi er til stor hjelp for de sørgende, sier Bøe.

SISTE FORSANGER: Forsanger-tjenesten er allerede savnet blant flere av prestene. Dagfinn Bøe fortsetter gjerningen som frilanser, men tror de blir de ressurssterke som tar seg råd til det. Denne uken var han blant annet i Tveit kirke på Askøy.