Foreløpig er han ansatt i en 20% stilling. Dermed oppfyller Nyborg også denne delen av eliteklubblisensen. Hordaland Volleyballkrets har i stor grad bidratt til at Nyborg har kunnet foreta denne styrkingen av klubborganisasjonen.

Uten at stillingsinstruksen er kjent i øyeblikket, vil vi tro at styrking av klubbøkonomien vil bli en sentral arbeidsoppgave.

For de som har vært i kontakt med Nyborg, skulle Cato være en velkjent aktør. Han har sin unge alder til tross (21) i mange år utført viktige oppgaver for klubben, både som spiller (han er to ganger norgesmester i klasse 19 år), der han de siste årene har vært kaptein på 1. divisjonslaget, som dommer, som trener (han er nå i ferd med å ta trener III-utdanning) og som administrator. Vi ønsker Cato lykke til med den nye jobben!

Har kan du få vite mer om Nyborg Volleyballklubb

Mette Thomassen