Både Bymuseet i Bergen og Museumssenteret i Salhus er sammen med Museumssenteret i Vestfold nominert til den nasjonale prisen «Årets Museum» for 2007.

Det er fylkeskommuner, kommuner og museer som har sendt inn en rekke forslag. Nå har juryen, stortingsrepresentant Ågot Valle, journalist Gudleiv Forr og direktør Tomas Jönsson fra Värmlands Museum, funnet frem til de tre nominerte. Vinneren utropes i neste måned.

Bymuseet i Bergen

Etter endringene i museumsverdenen for en tid tilbake, ble Bymuseet i Bergen bestående av ni kulturhistoriske museer. Samlet forvalter museet 120 antikvariske bygninger og har rundt 170.000 besøkende årlig. Bygningene spenner fra Bergenhus til leprasykehuset St. Jørgens Hospital. Også Damsgård Hovedgård, Alvøen, Hordamuseet, Skolemuseet, Bryggens Museum og Gamle Bergen er en del av Bymuseet i Bergen.

Juryen fremhever at museet har vært synlig i samfunnsdebatten, der museumsutstillinger er blitt gjort til gjenstand både for lederartikler i aviser, aktiv blogging og stor publikumsoppmerksomhet. Museet har satset målbevisst på å være mest mulig tilgjengelig for alle, blant annet gjennom egne døvetolkete omvisninger og nyskapninger i formidlingen. Juryen fremhever også bevisst satsing på å styrke samhandlingen med frivillig sektor.

Museumssenteret i Salhus

Museumssenteret i Salhus (MiS) er et sammenslått museum med utgangspunkt i Norsk trikotasjemuseum og tekstilsenter, Tekstilatelieret og Fellekonservator i Bergen. I tillegg består museet av Osterøy Museum, Havråtunet og Lyngheisenteret. Museet forvalter også Salhus Tricotagefabrik fra 1859.

Juryen fremhever at i samarbeid med en rekke instanser har MiS lykkes i å sikre hele det historiske industristedet Salhus. Dessuten har man bygget opp en felles bevaringstjeneste for konservering og bevaring av historiske tekstiler. Videre har senteret et 2000 kvadratmeter innflyttingsklart lokale med nytt teknisk utstyr tilrettelagt for å konservere i overkant av 200.000 gjenstander fra museumssamlingene i Hordaland og eventuelt Sogn og Fjordane. Museet har sammen med Museumssenteret i Vestfold et unikt bevarings— og magasinsenter. MiS forvalter også mange tusen mål kultur- og naturlandskap av nasjonal og internasjonal verdi på Havrå og Lyngheisenteret.

MUSEUMSTOPP: Museumssenteret i Salhus er et av tre norske museum som er nominert til «Årets Museum 2007».
Tor Høvik