Brødrene krever millionerstatning for utgifter de har hatt som følge av en årelang eiendomstvist og uriktige anmeldelser.

Kjennelsen er basert på at brødrenes sakfører, advokat Arvid Sjødin, nektet å føre bevis i retten.

Sjødin uttrykte stor frustrasjon over at tingretten nektet å utsette rettssaken i påvente av endelig dom i saken mellom Geir Sælevik og påtalemyndigheten.

I tillegg fikk Sjødin ikke legge frem politidokumentene fra den henlagte straffesaken mot Sælevik.

NEderlaget i retten var derfor høyst ventet.

— Mine klienter har bedt meg anke saken på grunn av saksbehandlingsfeil, sa Sjødin til BT i forrige uke. Familiemedlemmenes advokat, Haldor Tveit mener at erstatningskravet er helt grunnløst.

— Millionkravet er tatt helt ut av løse luften. Det har aldri vært levert inn noen falske anmeldelser, sier Tveit til BT.

Sælevik-brødrenes mor og to søstre gir gjennom sin advokat uttrykk for at de håper saken nå kan legges død.

— De håper å få fred nå, men det spørs hvor realistisk det er, sier Tveit.