• Jeg er overbevist om at saken min vil ende med full offentlig granskning, så sant Torstein Dahle og jeg klarer å få frem korrekt informasjon til komitémedlemmene om all galskapen jeg har vært utsatt for, sier Geir Sælevik.

Han håper også å få i stand et møte med samtlige av komiteens medlemmer når Stortinget samles etter ferien. Der vil han orientere stortingspolitikerne ansikt til ansikt, og besvare alle spørsmål de måtte ha. Sælevik og hans kone har rettet et erstatningskrav mot staten ved Justisdepartementet på nærmere tre millioner kroner.

Han har også varslet søksmål mot tre polititopper som han mener er hovedansvarlige for lidelsene han er blitt utsatt for. Det søksmålet akter han ikke å droppe, selv om påtalemyndigheten skulle tilby forlik i erstatningssaken.

— Årsaken til det er at de ansvarlige skal få svare for seg i en rettssal. Jeg er mer opptatt av å få frem sannheten enn å flå dem for penger. Derfor vil søksmålet kun dreie seg om en symbolsk sum, sier Sælevik.