Fra før har Sælevik rettet et erstatningskrav mot staten på 2,5 millioner kroner for lidelsene han ble påført i løpet av de syv årene sex-anklagene hang over ham. Hordaland statsadvokatembeter, ved statsadvokat Walter Wangberg, vil ikke gi Sælevik en krone, blant annet fordi politiet hevder at Sælevik aldri har vært siktet i saken.

Sæleviks advokat, Arvid Sjødin, begrunner søksmålene slik:

— Et sted må tapet bæres. Hvis retten velger å støtte Wangberg og staten, må vi rette kravet på 2,5 millioner mot dem som er direkte ansvarlige for alt dette, sier Sjødin.

- Rare brev

De saksøkte er en tidligere politimester i Hordaland, Einar Drægebø, tidligere statsadvokat Rolf Strøm og påtaleansvarlig jurist, politiinspektør Harald Bilberg.

— Jeg har fått et brev fra advokat Sjødin i dag. Det er jo en del av jobben min å ta imot rare brev fra folk, sier Bilberg. Han tar søksmålet med stoisk ro.

— Jeg forstår ikke hva Sælevik vil. Søksmålet mangler helt og holdent et juridisk grunnlag. Essensen synes å være: «Jeg liker dem ikke noe særlig, Bilberg».

— Er det ikke litt arrogant å reagere slik mot en mann som har kjempet mot systemet i mange år?

— Det er jo din konklusjon, at han har kjempet mot systemet. Jeg er en offentlig tjenestemann som bare har gjort jobben min. Vi gjør så godt vi kan, mener Bilberg.

Tidligere statsadvokat Strøm ønsker derimot ikke å si noe om saken.

— Jeg har mottatt brev fra Sjødin. Utover det har jeg ingen kommentar, sier han. Det lyktes ikke bt.no å komme i kontakt med Einar Drægebø tirsdag kveld.

- Prinsipielt

Geir Sælevik selv understreker at det nye søksmålet er av mer prinsipiell enn økonomisk art.

— Det viktigste for meg er å plassere ansvar. Det er disse tre som har det juridiske ansvaret for de påkjenninger jeg har måttet gå gjennom, og det skal de måtte svare for i en rettssal, sier Sælevik til Bergens Tidende.

Størrelsen på søksmålene har Sælevik og hans advokat Arvid Sjødin ennå ikke tatt stilling til.

fakta/Sælevik-saken

  • Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og «til det siste».
  1. mai i år ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.
FRIKJENT: Etter syv år ble Geir Sælevik frikjent fra incestanklagene. Her sammen med konen Inger Johanne og broren Dag.
Arkivfoto