Den tidligere incestanklagde 45-åringen er invitert til Stortinget av komiteens leder Ågot Valle (SV), som på eget initiativ samler komitémedlemmene til et uformelt ekstramøte.

Sælevik selv er svært glad for muligheten.

— Jeg skal prøve overbevise komitéen om alvoret i saken, ved å dokumentere at påtalemyndigheten har prøvd å begå to justismord mot meg. Spesielt håper jeg at fraksjonslederne til Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil bestemme seg for å følge Fremskrittspartiets forslag om offentlig granskning. Da vil det være flertall i Stortinget, sier Sælevik.

I tillegg til ham selv, skal Torstein Dahle begrunne sine påstander om at justisminister Odd Einar Dørum har gitt kontroll- og konstitusjonskomiteen feilaktige svar på deres spørsmål om Sælevik-saken.

— I tillegg vil privatetterforsker Harald Olsen orientere om sine undersøkelser og redegjøre for sine tanker omkring politiets arbeid, forteller Dahle.

RV-politikeren er svært optimistisk foran møtet. Han tror orienteringen kan bli helt avgjørende for om komitéen velger å gå formelt inn i Sæleviks sak.

Lastebilsjåføren fra Fitjar og hans følge får om lag en time på seg til å presentere saken sin. Deretter vil komitémedlemmene få anledning til å stille spørsmål.

Ågot Valle var i går ikke tilgjengelig for kommentar, men hun har tidligere sagt til BT at hun ønsker alle kortene på bordet i Sælevik-saken før komitéen vurderer hva den skal foreta seg.