Det bekrefter Sæleviks advokat, Arvid Sjødin. Kjennelsen falt i formiddag.

— Geir Sælevik har allerede bestemt seg for å anke. Han vil forsøke det før han eventuelt går til sivilt søksmål mot Justisdepartementet. Både riksadvokaten og førstestatsadvokat Walter Wangberg har erkjent at saksbehandlingen har vært under enhver kritikk, sier advokat Sjødin til bt.no.

Sunnhordland forhørsrett konkluderer med at Sælevik aldri har vært siktet i saken.

Siktelsesspørsmålet var det store stridstemaet under den tre dager lange rettssaken i november. Advokat Sjødin hevdet i sin prosedyre at den nå 45 år gamle lastebilsjåføren ble pågrepet av politiet før avhør, noe som i så fall automatisk medfører siktelse.

Sjødin mener også at det er andre forhold i saken som kunne avgjort saken i Sæleviks favør. Overfor retten gjorde han et vesentlig poeng av at Sælevik faktisk ble siktet og tiltalt i en volds- og trusselsak som Sæleviks søster anmeldte i 1994, samtidig med de påståtte sex-overgrepene.

— Loven er slik at hvis du blir anmeldt for flere forhold i et og samme sakskompleks, og du blir siktet for noen av dem, så er du i realiteten siktet for alle forholdene på grunn av sammenhengen, hevdet Sjødin.

Staten, som i retten var representert ved førstestatsadvokat Walter Wangberg, har hele tiden avvist erstatningsansvar. For noen måneder siden valgte likevel Staten å tilby Sælevik et forlik på 400.000 kroner som et plaster på såret.

Det tilbudet aksepterte ikke Sælevik.

Det opprinnelige kravet var på 3,16 millioner kroner i erstatning og oppreisning.