For å finansiere kjøpet planlegger Salem å selge sitt nåværende bygg og flytte hele virksomheten til Turnhallen, inklusiv administrasjonen. Den store salen skal brukes til forsamlingslokale.

Administrasjonsleder Svein Arne Lende forteller at de har kort brukstid for selve forsamlingslokalet, og satser på utstrakt utleie av storsalen. Da snakker han om kongresser, konserter og kanskje teater siden scenen skal beholdes. Mulighetene er mange. Oppussing og ombygging av lokalene er med i kjøpsprisen.

Planen er å bygge nytt inngangsparti fra Neumannsgate for å få direkte ankomst til salen. En del av bygningen som ligger til Sigurds gate skal gjøres om til leiligheter.

Menigheten, som har 700 besøkende i uken, ligger under Norsk Luthersk misjonssamband, som igjen hører under Den norske kirke.

OVERTAR: Denne delen av Turnhallen skal Salem overta for 37 millioner kroner, forteller administrasjonsleder Svein Arne Lende. Til høyre ungdomsleder Dag Inge Ulstein. FOTO: KNUT STRAND