• Jeg er bare en prest, og ingen byggfagmann, sier Finn Jarle Sæle. Han forsikrer at forholdene på byggeplassen på Bønes snart skal være etter norsk lov.

Bergens Tidende skrev i går at Arbeidstilsynet er lite fornøyd med arbeidsmiljøet på tømmerhuset som settes opp i regi av Kristen Mediaallianse Holding AS, der Finn Jarle Sæle er leder.

Av elleve sjekkpunkter som kan utløse krav om byggestans, fant tilsynet ti brudd på reglene.

— Huset settes opp av tømrere fra Estland, som har en kompetanse på tømmer vi ikke har her til lands. Vi har gått gjennom reglene med dem, men det er blitt en del glipper. De er litt svake på norske sikkerhetsforskrifter, sier Sæle til Bergens Tidende.

Fortsetter - med sikring

Arbeidstilsynet fant mangler ved de utvendige stillasene, uforsvarlige stiger og åpninger i gulv og vegger, samt uklarheter rundt hvem som egentlig er ansvarlig arbeidsleder.

Norge IDAG-redaktøren og ektemannen til stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle, sier han var i kontakt med Arbeidstilsynet allerede i midten av uken.

— Avtalen er at arbeiderne skal jobbe med sikring av bygget, med tanke på godkjenning på mandag. Stillasene vil bli sikret av et profesjonelt firma, sier Sæle.

— Ville dette blitt gjort uten at Arbeidstilsynet påpekte forholdene?

— Ja, vi holdt på med det, hevder Sæle.

Han sier at Arbeidstilsynet i dette tilfellet har gjort en grundigere jobb enn dem. Truslene om politianmeldelse kommenterer han slik:

— Det er jo reglene, og hvis vi ikke retter tingene opp, er det den riktige måten å gjøre det på.

«Tømmerhus og telefoni»

Sæle forsikrer at alle tillatelser og avgifter er i orden for de estiske arbeiderne.

— Vi har ringt flere ganger for å få orden i disse tingene, og klarert med både UDI og politiet. Men Norge har laget et regelverket som ingen forstår helt, selv Gud har resignert.

Ifølge Sæle står Kristen Mediaallianse Holding AS som bestiller av tømmerhuset i tre etasjer, med opsjon på å kjøpe det. Han sier det formelle arbeidsgiveransvaret ligger på den estiske byggmesteren. Ingeniør Knut Nilsen er ansatt blant annet som byggeansvarlig for eiendomsprosjektet, som er det første i sitt slag for Kristen Mediaallianse. Holdingselskapet er tilknyttet magasinet Norge IDAG, og driver også med salg av telefoni.

<b>BT I GÅR:</b> - Med tanke på sikkerhetsregler har det vært en kulturkrasj mellom de som leverer varen, og vi som kjøper, sier Finn Jarle Sæle. Han mener de estiske tømrerne har ettertraktet fagkunnskap, men at det har glippet på norske arbeidsmiljøregler.
<b>- I ORDEN:</b> Finn Jarle Sæle forsikrer at alle tillatelser og avgifter er i orden for de estiske arbeiderne.<br/> Arkivfoto: Gidske Stark