Foreløpig har Nils Arild Johnsen (Ap), byråd for miljø og byutvikling, bedt politikerne utsette hele skytebanesaken inntil forekomsten av stor salamander på Kismul er grundig kartlagt.

Byråden går langt i å si at han vil motsette seg skytebanen, dersom det finnes salamandere der skytebanen skal ligge.

— Da vil jeg være meget skeptisk til å plassere en skytebane i området, uttaler Nils Arild Johnsen.

Notat fra student

Salamanderen ble kastet inn i skytebanestriden gjennom et notat forfattet av Naomi Paulsen. Hun tar for tiden hovedfag i zoologi om emnet stor salamander.

Niels Saabye Hansen, medlem av Kalandsvannet Grunneierlag, kjente til at salamanderen var observert i området og henvendte seg til hovedfagsstudenten.

I juli dro Naomi Paulsen til Kismul og fant syv salamandere i en dam. Ut fra dette antar Paulsen at det er mellom åtte og 44 salamandere i området.

I et notat som er sendt Bergen kommune, skriver Paulsen at Kismul i så fall er eneste forekomst av stor salamander i Bergen og Os som en vet om.

— Jeg vil fraråde en utbygging av skytebane i området, er Naomi Paulsens konklusjon.

Torstein Selhøy, førsteamanuensis ved zoologisk institutt ved Universitetet i Bergen går god for Paulsens konklusjon.

— Hvis det virkelig viser seg at det finnes salamandere ned mot skytebanen, må man virkelig tenke seg om før skytebanen blir anlagt, sier Solhøy.

Også han ivrer for nye, mer omfattende undersøkelser. Disse vil vi sette i gang, sier byråd Nils Arild Johnsen til BT.

- Ingen fare

Atle Nordrehaug, leder i Bergen Jæger- og Fiskerforening, er godt kjent med at det finnes salamandere på Kismul.

— Det har vært kjent i årevis for dem som er interessert i slikt.

Ifølge Nordrehaug yngler salamanderen i noen vann som ligger høyere oppe - langt unna den planlagte skytebanen.

— Skytebanen er ingen fare for salamanderne. Men det finnes sikkert de som vil bruke dette som et middel for å stanse oss, sier Nordrehaug til BT.