Bilistene som bruker E 39 Nordhordlandsbrua, må redusere farten kraftig fra denne uken. Torsdag morgen starter Statens Vegvesen vedlikeholdsarbeid på broen, og da blir høyest tillatte hastighet 30 kilometer i timen. Det blir lagt en del fartshumper på broen, for å sikre at farten ikke er høy når det står folk og jobber på undersiden av broen.

— Det er viktig at bilistene overholder fartsgrensen slik at det er mulig å arbeide under broen sier Gunnar Djuve, senioringeniør i Statens Vegvesen.

Det er tre brofuger som skal repareres. Jo fortere trafikken går over fugene, dess hardere «slag» får fugene, og da blir det umulig å reparere dem.

I tillegg vil de snevre inn til ett kjørefelt, men det blir bare om natten i tidsrommet kl 2200-06.00.

— Vi håper å bli ferdig før, men regner med at arbeidet vil pågå ut januar 2012, sier Djuve.

Kommentarer? Bruk gjerne feltet under!