Onsdag må den kjente skuespilleren møte i Oslo tingrett.

Eikemo er i utgangspunktet saksøkt fordi han sommeren 2002 signerte en kontrakt hvor han ga Leif Tore Ekse rettighetene til å bygge kraftverk i elva Setesteinselvi på Eikemos familiegård i Eksingedalen Hordaland.

Problemet var at Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) allerede eide fossen og hadde gjort det siden 1917 da de kjøpte den fra grunneieren. Dette sjekket aldri Ekse. Eikemo sier at han ikke visste at rettighetene var solgt.

Sjekket ikke selv

– Jeg har jo ingen greie på slikt, så jeg sa han kunne leie den. Jeg ba ham sjekke om det var noen heftelser eller andre ting som kunne forhindre at en avtale kunne inngås. Han kom tilbake og sa det ikke var noe hinder, sier Eikemo til NTB.

Eikemo og hans advokat har avvist kravet. Oslo tingrett skal onsdag først og fremst vurdere om erstatningskravet er foreldet. Dersom kravet fremdeles er gyldig, vil trolig en ny rettsrunde, hvor selve erstatningen skal vurderes, finne sted på nyåret. Alternativet er at partene kommer fram til et forlik.

10,7 millioner

Ifølge Ekse avtalte han med Eikemo å ta kontakt med nabogården for å forvisse seg om at fossen ikke lå innunder denne eiendommen. Grunnboken for Eikemos gård ble imidlertid ikke kontrollert, og derfor ble ikke eiendomsforholdene avdekket før Ekse fikk avslag på konsesjonssøknaden for utbygging i 2005. Da hadde 33-åringen lagt ned mye arbeidstid i prosjektet. Han krever derfor Jon Eikemo for utgifter han allerede har hatt, og for tap av framtidige inntekter.

– Det er dreier seg om et krav på om lag 10,7 millioner kroner, men jeg ser ikke for meg at Eikemo har slike verdier, sier Leif Tore Ekse til NTB.

Ifølge Ekse hadde en kraftutbygging i fossen kunnet gi en inntekt opp mot 20 millioner kroner som skulle deles mellom ham selv og skuespilleren.

Stang ut

Også Oslos ordfører Fabian Stang har vært involvert i saken som Eikemos advokat. Han bisto skuespilleren, men måtte trekke seg etter valget i høst. Han nåværende advokat, Stein Fredrik Janzon, vil ikke kommentere saken før rettsforhandlingene starter.

Selv sier Eikemo til NTB at han og Stang overlot til Ekse å finne ut hvilke eiendomsforhold som rådet for fossefallet.

– Jeg hadde skjøte på gården og ba ham om å sjekke om det var eventuelle andre ting. Hvis vi ikke kan tro på folk, da blir vi jo alle kynikere, og hvordan skal det gå da, spør kunstneren.

– Avklart i 1985

Ifølge Ekses advokat, Odd Jo Forsell, utbetalte BKK erstatning til flere gårdeiere i Eksingedalen for ekspropriasjon av flere områder i 1985. I domspapirene skal det ha blitt poengtert at Eikemo ikke eide fossen som han skal ha forsøkt å leie ut til Ekse.

– Dette er første gang vi har opplevd noe slik. Men jeg forstår at det kan være vanskelig å finne kontraktspapirer på så gamle avtaler, sier økonomidirektør Birger Schønberg i BKK til NTB.

Han uttaler seg generelt og sier at slike avtaler skal finnes i grunnboken for området, og at personer som ønsker å foreta seg ting, må sette seg inn i hvilke avtaler som gjelder. Han sier for øvrig at et kraftverk i den størrelsen som Leif Tore Ekse hadde planlagt i Setesteinselvi trolig hadde blitt god butikk.