Det skal være første gang i historien at staten blir saksøkt i en forbindelse med en skjenkesak i Bergen.

Det er Bergen kommune som fattet vedtak om å inndra skjenkebevillingen til utestedet i to uker. Bakgrunnen for at det er staten som stevnes av KJS Driftspartner, er at Fylkesmannen i Hordaland har behandlet klagesaken.

Etter en endring i forvaltningsloven er det i dag det forvaltningsorganet som fatter endelig vedtak i saken som kan saksøkes og ikke organet som fattet det opprinnelige vedtaket. Og Fylkesmannen er en del av staten. Derfor er det Helse— og omsorgsdepartementet som blir stevnet. Bergen tingrett har bedt om at departementet kommer med tilsvar i saken.

Skjenkestopp i to uker

Bakgrunnen for den spesielle saken er vedtaket byrådet fattet i august i fjor. Da ble skjenkebevillingen til Contra Bar på Ole Bulls plass inndratt etter en skjenkekontroll på utestedet 17. juni samme år.

Kontrollørene mener at utestedet skjenket en åpenbart beruset person. Resultatet var åtte prikker og inndragning av skjenkebevillingen i to uker.

KJS driftspartner som eier utestedet valgte å klage på vedtaket. Utestedet mener at kontrollørenes vurdering av personens tilstand ikke var riktig.

— Han fremsto ikke som beruset da han ble snakket til av vår lokale leder, og klarte å gjøre opp for seg på en grei måte, sier Kåre Bottolfsen, daglig leder i KJS.

- Bare trett

Det ble uroligheter på utestedet da mannen til slutt ble geleidet ut. Utestedet fastholder at årsaken til at han ble kastet ut ikke var at han var beruset, men at det oppsto en krangel da han ble fratatt drikkevarer.

Både vakter og servitører mente at mannen var klar under hele opptrinnet på utestedet.

Mannens utagerende oppførsel mener utestedet ikke skyldes at han var for full. Utskriften fra kassen i baren, viste at han kun hadde drukket tre drinker og en øl denne kvelden. Utestedet mener at en umulig kan bli åpenbart beruset med et såpass lite alkoholinntak.

I klagen kom utestedet med en annen forklaring på det hele: At han hadde vært svært trett den dagen.

— Han var åpenbart trett. Politiet var på stedet, men ville ikke ta han med seg. Hvis han var så full som beskrevet, burde politiet ha gjort det, sier Bottolfsen.

- Potensiell konkurs

Selv dersom mannen hadde vært åpenbart beruset, mener Bottolfsen at reaksjonen fra kommunen er for streng.

— To ukers inndragning får dramatiske konsekvenser for ethvert utested. Vi kommer til å tape rundt 800.000 kroner disse dagene, og risikerer en omdømmeknekk, sier daglig leder.

Han sier utestedet tar kritikken fra kommunen alvorlig, men etterlyser muligheten til å kunne skjerpe seg.

— I Oslo får man tre muligheter til å skjerpe seg, men her er det kroken på døren med en gang. De fleste utesteder har en åpenbart beruset person i løpet av året. Skal man påføre utestedet potensiell konkurs av den grunn? spør Bottolfsen.

SKJENKESTRID: I august i fjor bestemte byrådet seg for å inndra bevillingen til Contra Bar på Ole Bulls plass. Bakgrunnen var en skjenkekontroll på utestedet to måneder tidligere.
Odd Mehus