Borgfrid Eides arvinger har nå saksøkt både hjelpevergen og Bergen kommune. Krav: Inntil en million kroner.

At også Bergen kommune er saksøkt, skyldes Bergen Overformynderi sin rolle i saken.

«Selges til høystbydende»

Historien starter i 1996. Siden Borgfrid Eide var barnløs og ikke hadde noen nære slektninger i Bergen, fikk hun oppnevnt en hjelpeverge. Da helsen senere sviktet, flyttet hun inn på et sykehjem. Hjelpevergen og familien forsto raskt at hun aldri ville kunne flytte tilbake til barndomshjemmet i Østre Hopsvegen. Derfor bestemte de sammen at den ett mål store eiendommen skulle selges.

I testamentet fra desember 1997 skrev hun at «dersom ingen (arvingene. journ.anm.) ønsker å overta boligen til markedspris, bør denne selges på det frie markedet.»

Hjelpevergen, advokat Hjalmar Olseth jr., var fullt orientert om Eides ønske. Han og hans advokatfullmektig, Frode Heieren, signerte nemlig testamentet som vitner.

Også Bergen Overformynderi stilte klare betingelser for salget. I juni 1999 skrev overformynder til hjelpevergen at eiendommen skulle «avhendes til høystbydende» og «Salget skal skje gjennom autorisert eiendomsmekler.»

Ikke et sant ord

I juli 2000 aksepterte Overformynderiet et bud. Den 13. september signerte den kvinnelige kjøperen kontrakten som sikret henne eiendommen i det svært attraktive området på Hop for 700.000 kroner.

Arvingene reagerte imidlertid kraftig på den lave prisen, og krevde svar på hvordan salget hadde skjedd.

I et brev til arvingenes advokat, svarte advokat og hjelpeverge Hjalmar Olseth at det ble gjennomført to visninger «hvor oppmøtet var godt. Eiendommer i dette strøket er meget populære, og trekker vanligvis mye mennesker, også her. Eiendommen var utlyst til salg gjennom næravisene her i Bergen.» «Det kom dessverre bare inn ett bud, og ved en ringerunde til de andre interessentene ga disse uttrykk for ikke å ville legge inn bud over dette.»

Det skulle vise seg at det knapt var et sant ord i disse setningene.

Innrømmet alt

Arvingene var da heller ikke overbevist. Da de krevde å få se salgsoppgaven og annonsene, kom sannheten for en dag: Hjelpevergen annonserte aldri eiendommen, det ble aldri holdt noen åpen visning og det var ingen andre interessenter å ringe opp, slik Olseth hevdet i brevet.

Dette innrømmet han også senere i et brev til Fylkesmannen. Samtidig skyldte han på feilinformasjon fra sin fullmektig, Frode Heieren.

Men det var Olseth som var hjelpeverge. Derfor er det han som er saksøkt.

— Reagerer sterkt

Arvingene etter Borgfrid Eide er tilbakeholdne med kommentarer om saken, men legger ikke skjul på at de er provosert.

— Vi reagerer sterkt på at hjelpevergen ikke har ivaretatt Borgfrids ønsker og interesser. Han har heller ikke etterkommet kravene fra Overformynderiet, sier Kristin Løland Jacobsen.

Arvingene reagerer også på at advokatkontoret sto for salget selv, istedenfor å bruke en autorisert mekler.

Jacobsen uttaler seg på vegne av arvingene, og presiserer at det ikke var noen av dem som gikk til pressen med saken.

Har du tips? Send dem til tips@bt.no

VERDT 700.000? Denne eiendommen ble solgt for 700.000 – uten verken annonsering eller visning. – Vi reagerer sterkt på at hjelpevergen ikke ivaretok Borgfrids egne ønsker og heller ikke etterkom kravene fra Overformynderiet, sier Kristin Løland Jacobsen.
GIDSKE STARK