— Vi skyter dem!

Trusselbrølet fra tre menn som stormet industriområdet på Mongstad har boret seg inn i 50-åringens bevissthet.

Han var innleid til Statoil og skulle inspisere en grøft da han uten forvarsel ble angrepet av tre personer han kjente identiteten til: To politibetjenter og en yrkesmilitær.

- Blodig alvor

50-åringen og en kollega ble presset med maskinpistoler i ryggen og truet til å legge seg ned i grøften.

50-åringen spurte i skrekk og forvirring om dette var en spøk, men fikk til svar at det var blodig alvor.

— Det var ekstra ubehagelig fordi jeg kjente ansiktene på disse mennene. Et øyeblikk trodde jeg at vi var utsatt for sabotasje, forklarer han.

Han trodde også at hans siste time var kommet og så livet passere i revy der han lå med ansiktet ned i grøften.

Tilbudt konfekt

Etter noe tid hørte 50-åringen at overfallsmennene løp fra stedet, og han kom seg på beina igjen. Apatisk og skjelven gikk han bort til arbeidslederen sin, som stilte seg uforstående til hendelsen.

Heller ikke han hadde fått beskjed om hva overfallet egentlig var.

Den beskjeden fikk de ikke før de møtte opp ved verkstedet på Mongstad. Der ble de møtt av mange politifolk, samt lederen for antiterrorpolitiet, Leif A Lier. Han var oppgitt over at Statoil ikke hadde gitt alle beskjed om terrorøvelsen og beklaget det som hadde skjedd.

50-åringen og hans kollega ble tilbudt konfekt for sin innsats.

Søvnproblemer

Men konfekten hjalp ham ikke til å døyve de sterke inntrykkene.

I dagene etter angrepet følte han fortsatt ubehag, et ubehag som ikke slapp taket. Heller ikke i månedene og årene som kom. I tiden etter overfallet hadde 50-åringen to besøk hos Statoils bedriftslege der han fikk beroligende medisin.

I dag er han yrkesskadet og forteller at han fikk en merkbart nedsatt livskvalitet i månedene og årene etter terrorøvelsen.

— Jeg som aldri hadde hatt problemer med søvn, klarte plutselig ikke sove. Det som skjedde den oktoberdagen har fortsatt å kverne inne i hodet mitt i ulike faser av livet, sier han.

Godkjent yrkesskade

I en erklæring fra psykologen Kirsten Westlye fra januar 2003, kommer det frem at symptomene som 50-åringen har utviklet er sammenfallende med en posttraumatisk stresslidelse. Hun anslo invaliditetsgraden til ti prosent.

Erklæringen fra psykologen dannet det direkte grunnlaget for at Fylkestrygdekontoret i Hordaland i 2003 godkjente lidelsen som en yrkesskade.

Det er godkjenningen av denne yrkesskaden som nå er årsaken til at 50-åringen saksøker Statoil for 800.000 kroner.

— Han har ikke hatt et tap av økonomisk art, men har fått en vesentlig forringet livskvalitet etter overfallet, sier Hilde Cecilie Matre fra advokatfirmaet Rett Advokat.

50-åringen og Statoil møttes tidligere i år til mekling i Lindås Meklingsråd, uten å komme til enighet. Summen selskapet kunne tilby var altfor liten i forhold til det som kreves.

— I slike saker skal erstatningen stå i forhold til skadevolders økonomi. 800.000 kroner tilsvarer Statoils fortjeneste i løpet av 57 sekunder, beregnet ut fra kvartalsregnskap for årets tre første måneder. Kravet burde være innenfor realistiske rammer, sier Matre.

Høvik, Tor