Alice Chelagat kommer fra Kenya, men er britisk statsborger. Etter å ha jobbet som husøkonomassistent på flere anerkjente hoteller i London, flyttet hun i fjor til Florø for å bo sammen med sin norske kjæreste. I Florø var hun hjelpelærer ved ungdomsskolen, før hun søkte jobb på Color Lines nye fergetilbud mellom Bergen og Hirtshals. Etter to intervjurunder, fikk hun jobben som husøkonomassistent mars i år.

Ingen advarsler

Ansettelsesforholdet fikk en brå slutt 30. september.

— Jeg fikk beskjed om å møte på kontoret om 15 minutter. Jeg prøvde å finne ut hva det gjaldt, men ingen ville fortelle det. Da jeg mottok oppsigelsen, fikk jeg totalt sjokk. Jeg hadde ikke fått noen agenda for møtet. Jeg hadde heller ikke fått noen advarsler eller andre signaler som tydet på at jeg ville bli oppsagt. Jeg spurte hvorfor. Da fikk jeg som svar at jeg tilfredsstilte ikke kravene til fast ansettelse i stillingen som husøkonomassistent.

To ganger i løpet av prøvetiden, var hun inne til evalueringssamtaler. Hun ble ikke særlig klok av tilbakemeldingene.

— Referatet fra den ene evalueringssamtalen var ferdigskrevet før samtalen fant sted. Jeg måtte bare skrive under på den. Jeg fikk ingen kopi. Jeg spurte også om hva jeg burde gjøre for å forbedre og utvikle meg og ba om eksempler på episoder, men de sa ingenting.

I perioden mellom det første og det andre møtet, ble Chelagat evaluert på ny.

— Jeg skjønner ikke hvordan de to husøkonomene som var mine overordnede kan ha evaluert meg i denne perioden. For ingen av dem var på jobb under disse skiftene, sier Chelagat.

Snudde og tilbød ny jobb

På forhandlingsmøtet 24. oktober stilte Color Line med fem representanter. Chelegat tok med seg samboeren Terje Kolle, som er anleggsleder i Skanska, og advokat Marius Reikerås.

— Jeg ville være med, for gjennom jobben min kjenner jeg til rutiner for personalarbeid. Jeg var helt rystet over det jeg hørte. I møtet kom de opp med at språkproblemer var hovedgrunnen til oppsigelsen. Det hadde ikke vært nevnt på noe tidligere tidspunkt. De sa også at hun ikke tilfredsstilte sikkerhetsmessige krav. Likevel tilbød de henne en ny jobb på samme båten, men som forpleiningsassistent, sier Kolle

— Akkurat det synes jeg var merkelig. Selv om de mente at jeg var en sikkerhetsrisiko, ville de ha meg som vaskehjelp, sier hun.

Chelagats eneste trøst var at flere av kollegene støttet henne.

— Jeg hadde et godt forhold til forpleiningsassistentene. De gikk til og med til ledelsen og klaget på at jeg ble sagt opp. Men nå har jeg fått høre at de har fått munnkurv. Navnet mitt skal ikke nevnes på båten.

- Gikk ut over prøvetiden

Advokat Marius Reikerås skriver i søksmålet at «undertegnede har jobbet med mange arbeidsrettssaker de senere årene, men har aldri opplevd en oppsigelse på et så tynt grunnlag». Han argumenterer for at Alice Chelagat var ansatt i mer enn seks måneder og at oppsigelsen derfor må regnes som ugyldig. I stevningen trekker han frem en rekke andre forhold. Han hevder at Chelagat:

  • ... ikke fikk kopi av ansettelseskontrakt.
  • ... fikk ingen arbeidsbeskrivelse.
  • ... ikke har fått noen klager på utført arbeid.
  • ... ble i all hast bedt om å signere to evalueringsrapporter uten å vite hva hun signerte. Hun fikk heller ingen kopi.
  • ... ble sagt opp på et møte hun ble innkalt til på 15 minutters varsel.
  • ... fikk vite at språkproblemer var årsaken først i forhandlingsmøte etter oppsigelsen var et faktum.
  • ... fikk først i forhandlingsmøte kjennskap til et dokument som lå bak.

- Saklig oppsigelse

Color Line har koblet inn Norges Rederiforbund, og deres prosessfullmektige i saken, advokat Viggo Bondi, kommenterer saken slik:

— Vi mener oppsigelsen er saklig. Det vil vi meddele i vårt tilsvar til Bergen tingrett. Utover det vil jeg ikke si noe om denne saken.

Tingretten har krevd tilsvar innen 14. desember.

HELGE HANSEN