De to mener at avisen har utsatt dem for grove ærekrenkelser i artikkelen «Splittelse og strid blant Garnes-gutter», der saksøkerne blant annet blir beskyldt for å ha overdrevet sine lidelseshistorier for å få mer i erstatning. Artikkelen sto på trykk 25. juli i 2002.

— Jeg ser ikke noen som helst grunn for dette søksmålet, sier BTs sjefredaktør Einar Hålien i en kommentar.

— Samtidig vil jeg si at det er litt av et paradoks at den avisen som mer enn noen andre har bidratt til å få barnehjemsbarnas skjebne frem i lyset, skal bli saksøkt. Utakk er vel verdens lønn.