To ganger utbetalte den kvinnelige saksbehandleren (44) feilaktig engangsstønader på 33.500 kroner til trygdemottakere, men sørget for å endre kontonummeret til sitt eget.

Dermed svindlet hun trygdekontoret i en av Bergens omegnskommuner for 67.000 kroner.

I retten ga kvinnen, som fikk sparken fra trygdekontoret, en uforbeholden tilståelse.

44-åringen forklarte Bergen tingrett at hun hadde havnet i en desperat økonomisk situasjon og var redd for å miste boligen sin, da hun i september 2005 og januar 2006 svindlet til seg pengene.

Bergen tingrett mener det må reageres strengt mot bedrageriet, siden kvinnen har misbrukt stillingen sin.

På tross av at kvinnen tilsto det grove bedrageriet, mener dommerne hun ikke kan slippe unna fengselsstraff.

Kvinnen ble dømt til 45 dager fengsel, og må betale tilbake pengene hun svindlet til seg. 44-åringen tok betenkningstid på om hun ville godta dommen.