Den døde blei funnen i 9.20-tida på 305 meters djup ved hjelp av ein fjernstyrt miniubåt frå Amundsen Diving. Farstad var mannskap på slepebåten "Brummenholm", som Aker Stord har engasjert frå Agasøs-ter Båtservce på Bømlo i sam-band med opphogginga av den britiske Maureen-plattforma.

35-åringen har vore sakna sidan laurdag kveld. Ingen personar var vitne til at han fall i sjøen. Han har truleg falle uti i sam-band med forhaling av båten.

Den døde er sendt til obduk-sjon.