— Lastebilen klatra utover autovernet og fekk eit kast. Så steila den og dunka ned på autovernet, før den trilla ut i fjorden, fortel politibetjent Geir Telle om den dramatiske ulukka på fylkesveg 13 i Hardanger fredag, midt mellom Børve og Lofthus.

Klokka ti laurdag morgon starta ein søk etter den sakna i Sørfjorden. Etter ein time avslutta ein søket utan resultat.

— Vi går opp med helikopter frå Kinsarvik og vil gjera overflatesøk etter den sakna. Det er ikkje planlagt bruk av undervannsbåt i søket laurdag, seier operasjonsleiar Ole Geir Magnussen i Hordaland politidistrikt.

Søkte med helikopter

Laurdag kveld var den sakna, Stein Eirik Svoldal Karlsen, framleis ikkje funnen.

Det kan verta aktuelt å starta søk med båtar og langs strendene med mannskap frå Røde Kors søndag. Ein vil og sjå etter olje i sjøen, for å freista lokalisera lastebilen nærare.

Dersom den sakna ikkje vert funnen, vil ein bruke ROV i søket. Førebuing til eit slikt søk vil skje over helga. Statens vegvesen sin Ulykkeskommisjon er på veg til staden å gjera sine undersøkingar.

Kriseteamet i arbeid

Det er den 36 år gamle Stein Eirik Svoldal Karlsen frå Lofthus som er sakna. Han er sambuar og har eit lite barn.

— Det viktigaste no er at dei finn den sakna. Eg håpar inderleg at det skjer, seier ordførar Solfrid Borge i Ullensvang herad.

Ho seier at kriseteamet, med helse- og velferdsleiar Torbjørn Reisæter i spissen, kom i funksjon rimeleg raskt etter at ulukka skjedde fredag ettermiddag.

— Teamet står til rådvelde for pårørande og alle andre som måtte ynskja det, seier Borge.

Ordføraren understrekar at det er politiet som no styrer leitearbeidet.

— Men me er kapable heile tida, og stiller til rådvelde dei ressursar politiet til einkvar tid måtte be om, seier ho.

Ubåtsøk

Sju dykkarar har vore i aksjon under leitinga i fjorden, som er veldig djup i området. Like før klokka 18 i går avslutta dei søket. Aksjonen har også endra status frå redningsfase til søk.

— Vi held på å undersøke moglegheitene for å halde fram søket med ubåt. Det er ikkje avklart endå, seier operasjoneleiar Preben Wallestad i Hordaland politidistrikt.

Lokalsamfunnet er sterkt prega av den tragiske hendinga.

Ved ulukkesstaden hadde alle naudetatar møtt fram fredag. Mannskap frå både brannvern, politi og Røde Kors stod nær kvarandre. Det var lite dei kunne gjere frå land, og i den djupe sjøen jobba i alt sju dykkarar med å lokalisere lastebilen og den sakna mannen - utan resultat.

— Kjempetrist

Den sakna mannen var i går på jobb for eit lokalt entreprenørselskap. I lang tid har dei køyrt på last frå steinbrotet like ved ulukkesstaden, til eit fruktlager i Lofthus.

Sjefen til den sakna er lamslått etter ulukka. Saman med andre tilsette samla dei seg ved ulukkesstaden fredag ettermiddag.

— Det er tragisk og uforståeleg. Eg kan ikkje skildra kva vi kjenner, seier han.

På spørsmål om han hadde trudd ei slik ulukke kunne skje her, svarer han:

— Det er alltid ein risiko for at noko kan skje her. Men eg kan ikkje skjøna at dette har skjedd.

Mannen som er sakna er ein respektert yrkessjåfør i bygda. Han har køyrt mykje i området, både med laste- og brøytebil, fortel taxisjåfør Joachim Selland.

Skulle rustast opp

Seinast i ni-tida i dag tidleg helste dei to på kvarandre på vegen i Lofthus.

— Eg blei veldig overraska då eg høyrde om kva som hadde skjedd. Dette er ein svært dyktig sjåfør, som har ferdast på vegane her i lang tid. Heilt tragisk, uforståeleg, seier Selland.

Ikkje sidan oktober hadde vegane vore så fine og berre som i går, ifylgje han. Men det betyr ikkje at dei er sikre.

— Ofte ser eg at støypekantane langs vegane her har delt seg. Etter mi meining er dei meir til pynt enn nytte.

Vegen kor ulukka skjedde er ein sterkt trafikert veg. Denne er på lista over vegar som skal rustast opp og rassikrast.

Kriseteamet til kommunen samlast i går i heradshuset.