De to psykiaterne er oppnevnt av Bergen tingrett, på oppfordring fra guttenes bistandsadvokat Helge Hansen. Rapporten, som skal ligge klar før rettssaken begynner, skal danne grunnlag for et eventuelt krav mot faren om oppreisning og erstatning til guttene.

Advokat Helge Hansen har tidligere varslet at et slikt krav vil bli fremmet.