Statsadvokaten i Hordaland har henlagt saken der Høyre-politiker Jan Sverre Stray og to forretningsmenn har vært siktet for korrupsjon, melder NTB.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling, opplyser Hordaland statsadvokatembeter i en pressemelding.

Alle de tre har i en periode vært varetektsfengslet.

— Dagene på glattcelle var forferdelig. Det var så skamfullt, sier Jan Sverre Stray til BT.

Vil ikke hevne

Han sier videre at han er ytterst takknemlig for avgjørelsen fra statsadvokaten.

— Dette har vært en voldsom belastning for hele familien.

Han hadde ikke lest avgjørelsen da BT snakket med han. Stray er imidlertid veldig klar på at han ikke skal la denne saken gjøre ham til en hevngjerrig og hatefull person.

— Jeg vil ikke ha de følelsene i meg. Jeg kommer ikke til å bli en hevner.

Stray sier saken har vært en mental påkjenning stor nok til å knekke et menneske.

— Men i dag er det en høytidsdag. Hele mitt liv har vært å bygge mennesker, og bygge samfunnet. Derfor var sjokket så fullstendig vanvittig, sier han.

— Straks jeg ble mistenkt i denne saken gikk jeg fra å være en vanlig borger til å bli oppfattet som kriminell. Det var noe uverdig over det. Det var en mental påkjenning de færreste kan fatte, sier Stray.

Sint på pressen

Han sier han har vært sint på pressens dekning av saken, som han sier forsterket elendigheten. Nå ønsker han å legge saken bak seg.

— Jeg satt i varetekt i 22 dager. Men jeg vil ikke være en person som hater, sier Stray.

- Er det aktuelt å kreve erstatning for dagene i varetektsfengsling?

— Det er ikke noe jeg tenker på i dag.

Stray har i store deler av det halvannet år som har gått siden saken startet vært uten arbeid.

— Men jeg har vært heldig. Spekter Pluss har gitt meg mulighet til å jobbe med psykisk utviklingshemmede. Det har betydd mye for meg, sier Stray.

Hans advokat John Christian Elden sier avgjørelsen er som forventet.

— Stray har fremstått som en hedersmann under etterforskningen, og fortjente en grundig etterforskning som måtte gi dette utfallet slik jeg har vurdert saken fortløpende.

Grundig etterforsket

I en pressemelding slår statsadvokat Ellen Cathrine Greve fast at saken har vært grundig etterforsket, ikke minst på grunn av at mistanke om korrupsjon tas meget alvorlig.

«Politiet har oversendt saken hit i september 2014. Etter å ha behandlet saken har undertegnede kommet til at saken må bli å henlegge på grunn av bevisets stilling. Det har vært foretatt en individuell vurdering for hver av de siktede. For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at så vel de objektive som de subjektive betingelser for straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolen anvender for å avsi fellende dom. Ikke for noen av de siktede har en funnet at dette strenge beviskravet er oppfylt», skriver Greve.

Hun ønsker overfor BT ikke å gå nærmere inn på faktum i saken, og viser til det hun har skrevet i pressemeldingen.

Ble siktet

Bystyrepolitiker Jan SverreStrayog to forretningsmenn ble 7. oktober i 2013 siktet for grov korrupsjon og varetektsfengslet.

De to forretningsmennene overførte i 2012 rundt 100.000 kroner til Creacon, som er driftsselskapet bak Vennebyen.Strayer investor i selskapet, og er også svigerfar til gründeren av Vennebyen.IfølgeStrayvar pengene fra forretningsmennene sponsormidler til et Vennebyen-arrangement.

Skulle hjelpe

Politiet mener derimot det var ulovlig betaling for å få hjelp avStrayi en reguleringssak.

En av de siktede for­retnings­mennene skal i en opphetet diskusjon med varaordfører Tor Woldseth (Frp) ha fortalt at han hadde betalt penger til en politiker for å få orden på reguleringen av en tomt.

De to forretningsmennene satt to uker i varetekt, mens Stray ble sittende tre uker i varetekt. Det gikk over ett år fra saken ble kjent til at politiet konkluderte med at det burde tas ut tiltale. De sendte saken videre til statsadvokaten i oktober i fjor, og nå har altså konklusjonen derfra kommet: henleggelse.

Tilfredse

Advokat Svein Aage Valen har representert en av de to forretningsmennene. Han fikk beskjeden om henleggelsen et halvt minutt før BT ringer.

— Jeg kan ikke si annet enn at jeg er tilfreds med at saken er henlagt.

Valen sier de kunne tenkt seg at behandlingen av denne saken hadde gått raskere.

— Spesielt med tanke på at belastningen med å være siktet i en så alvorlig sak er veldig stor. Da er det opplagt at dette burde gått raskere. Men nå fokuserer vi på at avgjørelsen ble riktig, ikke hvor lang tid det tok.

Statsadvokat Greve tar selv dette opp i sin pressemelding.

— Saksbehandlingstiden har beklageligvis vært lang. Dette på grunn av sakens kompleksitet både faktisk og rettslig, skriver hun.

- En stor belastning

Advokat Einar Drægebø representerer den andre av de to forretningsmennene som ble siktet i tillegg til Stray. Han sier til BT at statsadvokaten i Hordaland har fattet en riktig beslutning.

— Det var som forventet fra vår side. Min klient ble i sin tid løslatt fra varetekt fordi domstolen fant at han ikke kunne mistenkes en gang. Saken har vært en stor belastning for han, sier Drægebø.

Forsvareren ønsker ikke å kommenter saken videre torsdag ettermiddag.