Han kjenner ikke den konkrete saken, og vil ikke ta stilling til den nå.

- At en arbeidsgiver bruker sine arbeidstakere til privat arbeid er en form for rolleblanding, men det er vanskelig å gi noen klare svare om dette på sparket. Vi har ikke hatt noen tilsvarende saker tidligere, men jeg vil tro at dette er en sak vi kan komme til å vurdere senere, sier Jacobsen, som er sjef for investeringsstaben i FLO.

De fleste sakene rådet får på sitt bord, gjelder kontakt mellom ansatte og leverandører. Rådet har vært i funksjon i fire år.

- Vår oppgave er å gi rettledning til ledere og ansatte om etiske utfordringer. Ofte er ikke verden svart eller hvit, og da kan man søke råd hos oss. Hvis vi ser at det dukker opp spørsmål som bør etableres i et eget etisk regelverk, så blir det gjort, sier Jacobsen.

Han kjenner ikke til at det finnes interne, etiske regler om rolleblanding mellom ledere og ansatte.

-  På sparket kan jeg ikke huske at vi har et slikt spesifikt, internt regelverk. Men de generelle, etiske reglene for statstjenesten som er utarbeidet av departementet, gjelder selvsagt også oss, sier Jacobsen.