Viseadmiral Jan Reksten er allerede mandag tilbake som sjef for Forsvarets Fellesoperative Hovedkvarter etter Økokrim torsdag henla korrupsjonssaken mot ham, Arne Morten Grønningsæter og Atle Torbjørn Karlsvik.

– Forsvarssjef Sverre Diesen er glad for Økokrims henleggelse og for at det gikk så raskt å avklare saken, sier kommunikasjonssjef Birgitte Frisch i Forsvarsstaben.

Diesen har ønsket Reksten velkommen tilbake og Reksten har sagt at han gjerne vil komme.

Karlsviks advokat, Dag Steinfeld, sier at han er fornøyd med henleggelsen i en kommentar.

– På plass om et par dager

– Vi regner med at han er på plass om et par dager, sier Frisch.

Da det ble kjent at Reksten var blant de siktede i korrupsjonssaken mente han først at det ikke var nødvendig å tre tilbake mens etterforskningen pågikk. Et par dager senere valgte han likevel å trekke seg midlertidig og kontreadmiral Jan Eirik Finseth ble i statsråd midlertidig beordret i stillingen som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter.

Da Reksten trakk seg ble det åpent antydet at noe av årsaken hadde sammenheng med den kritikken Reksten tidligere har rettet mot forsvarsledelsen i militærfaglige spørsmål.

Ankesak i morgen

Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea sier at det var hensiktsmessig å offentliggjøre beslutningen om henleggelse nå fordi Gulating lagmannsrett fredag starter ankesaken mot kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik. Han ble i fjor høst ble frifunnet i Bergen tingrett for å ha belastet Forsvaret med private reiseregninger.

– Det er ikke uvanlig at en sak behandles slik, men det er heller ikke noen grunn til å avvise at tidspunktet har sammenheng med Karlsviks ankesak, sier Schea.

Fortsetter for fullt

Førstestatsadvokaten sier siktelsene for øvrig opprettholdes, og etterforskningen pågår for fullt for de andre som er siktet i saken.

Det var i desember i fjor at i alt tolv offiserer i Forsvaret ble siktet for overtredelse av korrupsjonsbestemmelsen i straffelovens paragraf 276a. Mistanken gikk ut på at de forsettlig hadde mottatt utilbørlige fordeler fra Siemens-konsernet i form av dekning av hotellopphold og annet under en tur til Alicante i Spania i mars 2004. I tillegg ble tre selskaper siktet for å ha gitt fordeler.

– Formålet med etterforskningen har vært å skaffe opplysninger for å avgjøre om det er grunnlag for straffeforfølging. For de tre offiserene har etterforskningen vist at det ikke er noe slikt grunnlag, sier Schea.

Dermed ble siktelsen frafalt og sakene mot dem henlagt bare noen uker etter Økokrim startet sin storstilte etterforskning med ransakelse og beslagleggelse av dokumenter.

Helt uavklart

For de tre selskapene og de øvrige offiserene er det helt uavklart hva resultatet av etterforskningen vil vise.

Schea understreker at ingen andre sider av sakskomplekset har endret seg selv om siktelsen mot de tre offiserene nå er henlagt.

Det var et utvalg under ledelse av sorenskriver Nils A. Dalseide som undersøkte om bedrifter har gitt ansatte i Forsvaret noen fordeler samtidig som firmaene har stått for leveranser til Forsvaret.

Med utgangspunkt i utvalgets andre delrapport startet Økokrim etterforskning på sommeren i fjor. I desember ble det gjennomført en razzia mot de siktede samtidig som siktelsen ble tatt ut.

Tidligere er bedriften Siemens bøtelagt for overfakturering av leveranser til Forsvaret. Siemens er også sentral i korrupsjonssaken Økokrim nå har etterforsket.

TRAKK SEG: Viseadmiral Jan Reksten trakk seg midlertidig fra stillingen sin da korrupsjonssiktelsen ble kjent. - Målet er å komme tilbake i jobben så fort som mulig etter at etterforskningen er ferdig, sa han da. ARKIVFOTO: SCANPIX