Klagenemnda for offentlige anskaffelser har konkludert med at Sund kommune har brote forskrift om offentlige anskaffelser ved å leggja vekt på lokal tilknytning då kommunen valde BKK som leverandør av breiband til kommunen, melder Kystradioen.

Ordførar Albrigt Sangolt seier til Kystradioen at han ikkje angrar på valet av BKK som leverandør.

Han innser likevel at det kan koma erstatningssøksmål mot kommunen etter konklusjonen frå Klagenemnda.