«Det er ikke Oljefondet som er vår fremtid, men ungene våre.»

«Det er ikke noen grunn for oss til å finne en hasteløsning med Høyre i pensjonsspørsmålet i siste måned av denne stortingsperioden.»

«Norsk vannkraft må aldri bli redusert til et spekulasjonsobjekt på New York-børsen.»

«Jeg frykter at distriktene blir tapere både på lang og kort sikt i forhold til sykehusreformen. Det er en alvorlig svakhet at en slik reform med statlig eierskap er uten folkevalgt styring. Det må det rettes på snarest mulig.»

«Det er blodig urettferdig at folk som har betalt inn like mye i pensjonsavgift skal få utbetalt helt ulik pensjon. De som har lav inntekt subsidierer i realiteten dem som tjener mye mer. Slik kan vi ikke ha det, og her må landsmøtet sette foten ned.»

«Skal verktøykassen fortsatt være tom, eller skal vi drive aktiv næringspolitikk? Vi kan ikke fortsette som dagens regjering, som seiler under mottoet «det som skjer det skjer.»

«Vi må for all del ikke gi slipp på heimfallsretten. Ingen annen sak har noensinne i historien vært så grundig i Stortinget som den.»

«Dere skal jo velge ny biskop. Jeg vil bare forsiktig minne om at jeg har alle papirene i orden.»

«Folk stemmer ikke på oss i dag over takknemlighet for det vi gjorde i går. Fornyet tilslutning vinner vi bare på våre budskap om hvordan vi vil forme framtidas Norge.»