ORDFØRER GUNNAR BAKKE, ETTER Å HA BLITT SPURT OM HAN STØTTER PARTILEDER SIV JENSENS REDSEL FOR «SNIK-ISLAMISERING»

TERJE OHNSTAD (AP) TROR HAN HAR TATT BYRÅDET I ET REGELBRUDD

FINANSBYRÅD CHRISTINE B. MEYER (H) KAN LETT PARERE

EN ENTUSIASTISK SIV GØRBITZ (FRP) VIL ARRANGERE MARKEDSDAGER PÅ VÅGSALLMENNINGEN

ODDNY MILJETEIG (SV) FÅR DIALEKTPROBLEMER PÅ TALERSTOLEN