Men i to notater, til politiet datert 9. oktober 2001 og til styret for Akvariet datert 1. april 2002, avviser Sægrov å være skyld i noen form for lovbrudd.

Om slangeutstillingen:

I det første notatet skriver Sægrov at det aldri var snakk om å søke Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ifølge Sægrov fikk han aldri melding fra DN om at han skulle søke om tillatelse til importen.

Det var direktoratet som anmeldte Sægrov for ulovlig import av slanger. De mener Sægrov sendte en søknad tre uker før slangene ankom Norge. Og anmeldelsen er knyttet til at DN ikke fikk behandlet søknaden og gitt de nødvendige tillatelser.

Sægrov avviser å ha søkt direktoratet, han sendte kun en kopi av en søknad om utstillingstillatelse til Statens dyrehelsetilsyn.

«Dersom det var slik at DN mente at det kunne inngis en egen søknad finner jeg det påfallende at jeg ikke fikk nærmere beskjed om dette.»

Når det gjelder manglende eksport— og importtillatelser på de slangene som tilhørte truede dyrearter, viser Sægrov til kontrakten, der Modesto Veccia hadde ansvaret for å fremskaffe slike tillatelser.

Om amfibieutstillingen:

Dyrene til denne utstillingen var det søkt om tillatelse til å importere. Men da utstillingen ankom Akvariet viste sendingen seg å inneholde en serie dyr det ikke var gitt tillatelse til å importere. Dyrene manglet og italiensk eksporttillatelse.

Sægrov gir Veccia all skyld for dette:

«Dyrene ankom Akvariet en time før utstillingen åpnet var det ikke samsvar mellom det som var avtalt og det som ble levert. Avtalen var da at han skulle flyt tilbake til Norge i løpet av ti til fire dager med de korrekte artene og de nødvendige attester. (...) Etter dette har jeg vært i kontakt med Veccia neste daglig med purringer på dyr og papirer.»