Da har han nettopp nådd frem til Bispenggaten og ser opp mot skogen i den stupbratte skråningen på oppsiden av veien. Det vil si: Restene av skogen. For på en stor del av området lyser det bare gult i gult, ferske stubber som viser hvor motorsagen er brukt på ask,— alm,- eik, lønn og andre edelløvtrær. Trestammene, noen tykkere enn en mann kan holde rundt, er heist ned av kranen som står og sperrer Bispenggaten for biltrafikk. Bjørn Frønsdal dirigerer heisekranføreren, og har aldri hørt noe om middelalderskogen:

— Middelalder og middelalder, når rotfestet bare står noen centimeter innpå berget, må trærne hogges før de ramler ned, mener han. Arbeidsleder Harald Berentsen forklarer at vedlikeholdsavdelingen i Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE) har fått i oppdrag å fjerne all skog på oppsiden av Bispenggaten, for å hindre at stein eller trær løsner, faller ned den bratte skråningen og er en fare for beboere og forbipasserende i gaten.

— Jeg er så opphisset at jeg nesten ikke kan snakke, konstaterer Krzywinski, men samler seg:

— Dette er Bergensdalens absolutt siste rest av edelløvskog, som har beholdt samme karakter gjennom flere tusen år. Greit nok å trimme trærne litt, men i stedet massakrerer man dem på denne måten, sier han. Krzywinski kan ikke tro at BBE, et foretak i Bergen kommune, kan ha juridisk ryggdekning for det som blir gjort.

— Skogen er de facto fredet fordi den i henhold til fornminneloven tilhører miljøet rundt et fornminne, Domkirken. Her må hoder rulle, mener han.

Det er ikke første gang han forsvarer middelalderskogen - i 1999 kjempet han mot et forslag om å bygge 40 boliger i skråningen. Daværende fylkeskonservator Per Jahn Lavik vurderte da, i et intervju med BT, å fremme fredningsforslag for dette området rundt Domkirken. Men det er ikke blitt gjort.

— Jeg kommer til å stoppe arbeidet omgående og kalle inn til et møte med alle impliserte parter, sier konsulent Eivind Fjelltveit ved BBE, som satte i gang arbeidet i middelalderskogen. Han forklarer at oppdraget gikk ut på å sikre området for at Veietaten i Bergen kommune etterpå skal sette opp et gjerde ved kanten av skråningen.

— Vi har stadig fått klager fra beboerne på at det raser stein og trær ut i gaten. Fordi trærne står så nærmt kanten, måtte en del av dem fjernes.

HOGGET NED: En stor del av middelalderskogen i Fjellsiden er fjernet siste uken. Etter at botaniker Knut Krzywinski slo alarm blir nå arbeidet stoppet.
FOTO: KNUT STRAND