Til sjuande og sist munna episoden ut i at innehavaren av eit mindre transportfirma mista kontrakten med Nor Cargo. Dermed gjekk han til sak med krav om mortifikasjon, oppreising og erstatning i millionklassen.

Men i staden må han og firmaet dekke motpartens sakskostnader på til saman 95.000 kroner.

Følte seg sjikanert

Det heile starta 16. september 2004, da ein av sjåførane i firmaet Kårstad Transport kom inn på sjåførrommet på Ågotnes. Der sat ei rekke andre sjåførar, blant dei innehavaren av eit mindre transportfirma.

I ettertid har partane vore usamde rundt kva som vart sagt, men det er klart at sjåføren frå Kårstad Transport følte seg sjikanert og forlot rommet.

Etterpå fortalde han sjefen sin om episoden, og denne sendte deretter ein e-post til Nor Cargos basesjef. Her hevda han at innehavaren av det mindre transportfirmaet hadde sjikanert Kårstad Transport, blant anna med skuldingar om å kjøre ulovleg.

Overtok kontrakten

Seinare fekk saksøkaren ein kopi av e-posten, og dermed gjekk han til sak for å få kjent teksten død og makteslaust.

Bakgrunnen er at han kort tid etter e-posten mista si faste kjøring for Nor Cargo, medan Kårstad Transport samtidig overtok kontrakten.

Saksøkaren meinte seg uthengt som løgnar og ryktemakar i e-posten, og at innhaldet hadde skadd han ved at han mista Nor Cargo som einaste kontraktspartnar.

Forutan mortifikasjon av epost-innhaldet kravde mannen til saman over 2,6 millionar kroner i oppreising og erstatning.

Motparten, Kårstad Transport AS, meiner at saka ber preg av saksøkaren har mista ei kontrakt og trong ein syndebukk. Leiaren i Kårstad hevda det ikkje er snakk om ærekrenking, og meiner å ha god dekning for det han skreiv:

Fjordane tingrett meiner er samd, og har blant avvist erstatningskravet i millionklassen.