Søndag 23.november klokken 17.00.

Åsatun Lagshus. Ved Gullgruven.

Adr.: Forvasshaugen 6, Nyborg.