Bildekunstneren Sabine Popp er en av de fem kunstnerne som ble tildelt kunstnerstipendet på 25.000 kroner fra Hordaland fylkeskommune i går.

Popp er opprinnelig fra Tyskland, men arbeider og bor på Finse.

— Poetisk og nyskapende

Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding i dag.

Det var Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH) som ga sin innstilling til at Sabine Popp skulle få stipendet for sin bildekunst. I innstillingen fra BKFH heter det blant annet om Popps arbeid:

"Arbeidene er både poetiske og nyskapende. Popp gir en interessant og ny vinkling på diskusjonen rundt det lokale kontra det globale."

Fire bergensere tildelt stipendet

Popp var en av to bildekunstnere som ble tildelt stipendet i år - den andre var bergenseren Gisle Frøysland.

Også de tre andre stipendmottakerne var fra Bergen: Kunsthåndverker Trine Hovden, musiker/sanger Kristin Mulders og forfatter Øyvind Vågnes.

Hordaland fylkeskommune deler hvert år ut 125.000 kroner i kunstnerstipend hvert år, fordelt på fem stipend. Det kom totalt inn 48 søknader til stipendene.

I retningslinjene til hvordan stipendene skal brukes heter det at det kan brukes som arbeids-, etterutdannings- eller reisestipend.

Popp skal bruke stipendet til å arbeide med stedsrelaterte prosjekt.

Se også: Les innstillingene for alle de fem stipendvinnerne her | Se flere av Popps arbeider på kulturnett.no.

STIPENDVINNER: Tyske Sabine Popp jobber hovedsaklig med installasjoner, der et fysisk materiale (leire, snø, murvegg) settes opp mot et flyktig medium (foto, video, lyd). Det fikk hun kunstnerstipendet for i 2008.
Sabine Popp/Galleri Finse 2006