— Dette her er en trehesters SABB semidiesel, sier en entusiastisk Arne Hatland.

Han er nestleder i Bergen Maritime Vernelag og trekker en rekke nysgjerrige sjeler til sine tre medbrakte motorer på Laksevåg senter. Motorene er med på en utstilling over industrigjenstander fra Laksevåg, som skal stå i tre uker.

Tøff-tøff

Undertegnede må unnskylde sin uvitenhet innen motorverden og ber Hatland utdype den trehesters Sabb semimotorens hemmeligheter.

— Denne må gløde, sier han og peker på et glødestykke samtidig som han gjør noen iherdige bevegelser som illustrerer hvordan motoren kjøres i gang:

— Og da får du denne tøff-tøff-tøff-lyden, og da er jeg allerede langt inne i nostalgiens verden, sier han med stjerner i øynene. To av tilskuerne nikker anerkjennende. En motor er ikke bare en motor, må vite.

— Å nei. Før i tiden gikk disse motorene under benevnelsen «Sabba-kar» og ble brukt til kystfiske frem til rundt 1950, da det ble utviklet finere og større motorer. Før i tiden kunne du høre det på motorlyden rundt neset hvem som kom: «Der kjem han far», eller «Der kjem han Per», forteller Hatland.

Støpejernshistorikk

Semidieselmotoren fra 1925 var den første som ble produsert ved Damsgaard Motorfabrikk som senere skiftet navn til Sabb Motor A/S. I dag finnes ikke disse motorene lenger.

— Før ble det produsert motorer på hvert nes oppover kysten her, nå er det bare noen få, store produsenter igjen, sier Hatland.

Han understreker at Gunnar Mikkelsen er primus motor i Bergen Maritime Vernelag, som holder til i Sandviksboder 20 med en samling på 200 motorer. Blant disse en Alfa fra 1898, og verdens minste påhengsmotor, på størrelse med en miksmaster.

Damsgård Kulturhistoriske Forening er også representert på utstillingen over industrigjenstander fra Laksevåg. Formann Roger Iversen presenterer store deler av Bergens støpejernshistorie på Laksevåg senter. Blant annet kan man se Bergens første lukkede kokeovn på trefot fra Laxevaag Verk, produsert i 1855.

Praktfulle ovner

— Slike ovner sto enten på trefot, eller de ble plassert direkte inn i gruene, forteller Iversen, som er en iherdig samler av bergensk støpejern. Han kan fortelle hele historien om Bergens første jernstøperi i Marken, Prahl-støperiet, til Wingaard og Huun og Laxevaag Verk.

— Er den ikke flott, sier han og viser til en praktovn fra Bergens Mekaniske verksteder, og til den eneste kjente BMV-ovn i Bergen.

— Nesten ingen vet at BMV lagde ovner. Alle forbinder dem med båtbygging, ikke sant, sier Iversen.

Kate Langeland og Vidar Totland var blant dem som tok de ulike gjenstandene nøyere i øyesyn, deriblant klassiske utelamper som har vært i produksjon siden 1864.

— Vi bor jo her og er naturlig nok interessert i vår lokale historie, hva som er blitt laget her gjennom tidene, sier Langeland og Totland.

Og det er, som utstillingen viser, atskillig mer enn skip.