Under planleggingen av Bybanen ble det laget en risikoanalyse med estimerte tall for ulykker, basert på statistiske beregninger. Bybanen AS har også satt opp mål om færre ulykker enn det som er estimert, ut fra det som er erfart så langt etter åpningen. Dette er gjort etter krav fra Statens jernbanetilsyn.

— Vi ligger veldig mye bedre an enn de forventede tallene som ble satt opp i byggeperioden, sier sikkerhetssjef Øyvind Knapskog i Bybanen AS.

— Vi har en visjon om null dødsfall og varige skader, den samme nullvisjonen Vegvesenet har om de norske veiene.

Mindre bulker og riper på vogner er ikke med i tallene over. De estimerte tallene er basert på 900.000 kjørte kilometer årlig, og bygger på statistikk fra trikken i Oslo.

Estimater og mål pr år med Bybanen i Bergen. Registreringen inkluderer testkjøring:

  Estimert Mål Registrertså langt
Avsporing 2,4 0  
Krasj med annen vogn 0,2 0 1
Krasj med bil 39,2 24 19
Krasj med objekt 1,3 0  
Brann (i vogn og langs spor) 0,9 0  
Personskade i vogn 9,1 0  
Personskade i og ved plattform 3 0  
Personskade ved av-/påstigning 2,1 0  
Personskade i og ved spor 18 0  
Personskade påkjørsel av personer 2,4 2 1
Ekstern påkjørsel av konstruksjon 0,006 0  

Vurderte traseen

— Det ble gjort en svært nøyaktig vurdering av ulike deler av traseen for å kunne bruke statistikk fra trikken i Oslo for sammenlikning da estimatene ble utarbeidet, forteller Knapskog.

Han sier ulykkestallene har bedret seg etter nyttår, og håper dette vil vare.

— Vi er inne i en oppstartsperiode der folk begynner å vende seg til at Bybanen er en del av trafikken. Men det er mulig ulykkestallene vil gå litt opp igjen til høsten på grunn av glatte veier, mindre lys, vær og vind og julestress.

Estimater personskade, Bybanen i Bergen:

  Estimert Registrert
Ingen skade 46,4 i året registeres ikke
Lett skade - førstehjelp 21,6 i året 1
Lett skade - medisinsk behandling 9,3 i året  
Varig skade 1,5 i året  
Alvorlig skade - fare for 1 dødsfall hvert 19. år  
Dødsfall - 2-10 drepte hvert 500. år  
Dødsfall - Mer enn 10 drepte hvert 28.000. år  

— Ønsker ikke ulykker

Hvis det skjer ulykker i en kategori hvor målet er null vil disse ulykkene bli analysert grundig for å forsøke å forhindre at situasjonene gjentar seg.

— Hvis vi over tid har over to sammenstøt med andre kjøretøyer i gjennomsnitt i løpet av en måned vil vi også se på det. Men vi ønsker jo selvsagt ikke ulykker i det hele tatt, det er det som ligger i bunnen bak disse målene.

Sikkerhetssjefen sier også at det er innført mange tiltak underveis i planleggingsfasen for å redusere risikoen.

— Vi har for eksempel fått et automatisk bremsesystem i tunnelene som gjør at vognene stopper av seg selv hvis føreren kjører forbi et stoppsignal.

Ulykkestallene som er registrert så langt ligger under både estimater og målsetting. Hvis dette fortsetter vil Knapskog justere ned måltallene.

Skal evalueres

Fjord1 Partner, selskapet som har ansvar for driften av Bybanen, opererer stort sett med de sammen måltallene.

— Vi har et kontinuerlig fokus på å redusere risikoen. Målet er under 0,3 hendelser pr. 10.000 km (27 i året red anm.), sier Trond Magne Målsnes, sikkerhetssjef i Fjord1 Partner.

Det reelle tallet for personskade kan være noe høyere enn det som foreløpig er registrert. Flere personer er sendt til legevakten for sjekk etter sammenstøt med Bybanen.

— Jeg venter på en tilbakemelding fra politiet på hvordan det har gått med disse personene. Noen av dem kan jo være lettere skadet.

Målsnes varsler en større evaluering av måltallene i forbindelse med at banen har vært i drift i et år.

— Vi kan trolig justere ned noen mål og estimater, mener han.

Er du redd for å bli truffet av Bybanen? Si din mening.