Tirsdag ettermiddag varslet luftmålingen på Danmarks plass om store mengder forurenset luft.

— Det vi har gjort i ettermiddag er å ta kontakt med statens veivesen for å få vasket gatene. Dette gjør vi fordi at målingene først og fremst viser svevestøv, sier Eva Britt Isager klimasjef i Bergen kommune.

Gatevasking ble også benyttet tidligere i høst, da målinger i slutten av september viste urovekkende høy forurensning. Klimasjene sier kommunen følger situasjonen nøye.

— Vi har hele tiden kontakt med meterologisk institutt, og vi holder nå på med en beredskapsplan, Isager til BT.no.

Luftalarm

Målingene viste at verdiene for svevestøv (PM10) var overskredet og lå i den såkalte oransje sonen. Dette betyr at luftkvaliteten er så dårlig at den kan medføre helseproblemer for allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser.

— Folk som har har store problemer med denne type forurensning bør holde seg innendørs, sier Isager.

Piggdekk

Det var konsentrasjonen av såkalt PM 10, eller enklere forklart grovt veilstøv, som var høy tirsdag.

— Dette kan komme av piggdekkbruk, men kan også ha andre årsaker. Bruken av piggdekk er jo kraftig redusert de siste årene, sier smittevernoverlege Ingvar Tveit i Bergen kommune.

Eva Britt Isager avviser at det kan komme regulering av bilbruken helt enda.

— Vi har ingen planer om å innføre tiltak som partalls- og oddetallskjøring på det nåværende tidspunkt, sier hun.

Orker du enda en vinter med forurensning i Bergen?