679 av dei røysteføre i Naustdal stemde mot å slå seg saman med naboane i Førde, Jølster og Gaular.

448 stemde for. Då hjelpte det lite at det like etter blei klart at 50,2 prosent av veljarane i Førde sa ja berre minutt seinare. På førehand var det nemleg klart at dersom ein av dei fire kommunane sa nei, ville samanslåingsplanane bli lagt vekk.

Medan det var venta soleklare nei-resultat i Jølster og Gaular, kom den klare motstanden i Naustdal overraskande. Kommunen er nærast bankerott, og Sp-ordførar Jan Herstad har sterkt fronta samanslåing.

I ei meiningsmåling kort tid før valet, var Naustdal også einaste kommunen med fleirtal for samling av kommunane i Indre Sunnfjord.