— Jeg er skuffet over at vi ikke får dette til, sier senterleder Ingunn B. Hansen til bt.no.

Forslaget ble diskutert i et møte med kommunen i mars. Nå har kommunen vendt tommelen ned.

BT har i sommer skrevet flere artikler om narkotikaproblemene i Bergen. Mye av narkotikaen omsettes i og rundt Bergen Storsenter og Bygarasjen. Ved å stenge inne området under bygningsbuen, mener senterledelsen at det ville blitt lettere å kontrollere og stoppe narkotrafikken.

Uønskede elementer

— Det kan være mye uro på stedet, og uønskede elementer sjenerer både de reisende og de næringsdrivende, sier Jan Einar Greve, forretningsfører for Nygårdstangen AS.

Som grunneier stilte de seg bak forslaget fra Bergen Storsenter. Når Bergen kommune nå sier nei, tar Greve det til etterretning.

— Det hadde jo blitt en dyr sak for Bergen Storsenter. Innrammingen var på idéstadiet, og det var bare laget noen løse planskisser, sier Greve.

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen skriver i sitt svarbrev at det skal sterke grunner til for å begrense allmennhetens bruk av området. Hun mener at ansamlingen av ungdom ved inngangspartiet er blitt mindre i det siste, som følge av tettere dialog mellom gjengene, vekterne og Utekontakten.

«Omsetningen (skjer) først og fremst på bortgjemte steder inne på senteret, ikke i området utenfor», skriver Iversen.

— Hvis det er tilfelle, er det noe vi ikke kjenner til, sier senterleder Hansen.

Fjerner solen Glassveggideen skrinlegges inntil videre. Bergen Storsenter planlegger andre tiltak for å fjerne lyssky individer:

— Solen i taket utenfor inngangen skal bort og erstattes med hvite plater og mye lys. Det er de ikke så glad i. Vi kommer til å gjennomføre endringene snart, sier Hansen.

Bjørn Erik Larsen
Bjørn Erik Larsen