Stormen «Inga» slo nådeløst til 12. januar 2005. Få steder på Vestlandet ble hardere rammet enn Viksavågen på Viksøy i Sund kommune. Båthus og naust ble knust, hus fikk altaner smadret, asfalt revet bort.

Blant dem som fikk føle «Inga»s vrede var Magne Vigsø. Familiens treetasjes store båthus som hadde holdt stand mot vær og vind i over 100 år, ble slått til pinneved av naturkreftene.

Nei til gjenoppbygging

— Opprydningsarbeidet i regi av kommunen var rett og slett fantastisk. Da sto jo ordføreren i spissen, skryter Magne Vigsø

— Men nå har undersåttene hans tatt over. Det er ikke like fantastisk.

Vigsø søkte i utgangspunktet om å få bygge to rorbuer på til sammen 140 kvadrat i grunnflate. Altså et vesentlig mindre bygg enn det treetasjes høye båthuset på totalt 500 kvadrat som ble knust av «Inga».

— Båthuset var innredet som rorbu. Det har det alltid vært. Hadde det ikke vært for «Inga» hadde jeg fortsatt hatt en rorbu, sier Vigsø.

Nei fra ja-kommunen

Sund kommune er vanligvis ikke akkurat vanskelig å be når det gjelder tillatelse til bygging i strandsonen. Av 45 dispensasjonssøknader i årene 2001 til 2005, er ikke flere enn ti avvist. Vigsø trodde det hele skulle bli en smal sak å få de nødvendige byggetillatelser.

Først fikk Vigsø beskjed om at det ville være lettere å få tillatelse til å bygge naust enn rorbu. Han endret derfor søknaden og ba om å få bygge naust, med altan og vinduer i innredet overetasje.

— Jeg fikk lov å bygge naust, men uten altan og store vinduer. Fordi naustet skulle være «tilpasset eksisterende byggeskikk og naustmiljø», sier Vigsø oppgitt og ser rundt seg i Viksavågen, hvor det er flere bolighus enn naust, og hvor nabohuset har altan.

— Det er mer bomiljø enn naustmiljø her, slår Vigsø fast.

Forvirring

I naboviken står en rekke med nye naust, med fine altaner på rad og rekke. Hvorfor disse byggeprosjektene er mer «tilpasset eksisterende byggeskikk og naustmiljø», er ikke åpenbart for en legmann.

Vigsø bestemte seg for å søke på nytt om å få bygge to rorbuer.

Svaret var mer enn forunderlig for Vigsø.

— De ville ikke behandle søknaden min. Nå mente de at jeg ikke eide tomten båthuset mitt sto på. Sjøhuset har stått der i 102 år og har alltid vært i familiens eie.

Sund kommune pekte ut en annen tomteeier, men den påståtte eieren var slett ikke enig i det.

Først da kommunens egen «eierkandidat» stilte personlig på rådhuset og fortalte at det er Mange Vigsø som eier tomten, ble eierforholdet klart for Sund kommunes saksbehandlere. Dermed kunne søknaden om bygging av to rorbuer behandles.

I forrige uke dumpet avslaget ned i postkassen til Magne Vigsø.

- Jeg ordner meg

— Jeg får ingen skikkelig begrunnelse. Jeg søker om å få bygge noe som er vesentlig mindre enn det som sto her før., sukker Vigsø.

— Jeg kunne jo kjørt en sak mot dem, for dette er jo helt idiotisk. Men nå orker jeg ikke noe mer styr med kommunen.

Oppgitthet og forundring til tross, Magne Vigsø lar seg ikke stoppe.

— Jeg har funnet en løsning som ikke engang Sund kommune kan trenere, sier Vigsø.

SKUFFET OG FORBAUSET: Magne Vigsø vil bygge rorbu på plassen hvor båthuset sto. Nå blir det naust, uten altan.
Arne Nilsen