Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen vedtok en uttalelse der det ber regjeringen bruke vetorett mot vikarbyrådirektivet. Uttalelsen ble vedtatt med 46 mot 37 stemmer.

Dermed har Norges nest største lokallag i Arbeiderpartiethengt seg på bølgen av protester mot EU-direktivet som Stortinget etter planenskal vedta i løpet av våren.

Forrige uke sa Stavanger Ap, samt en rekke andre lokallag iRogaland, nei. Og alt tyder på at også Trondheim Ap går imotvikarbyrådirektivet på sitt årsmøte, som pågår denne helgen.

Nei

To statsråder var sendt ut til årsmøtet i Bergen, og bådeforsvarsminister Espen Barth Eide og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsensnakket varmt for direktivet.

— Rundt i Europa forstår ikke fagbevegelsen der atnoen på venstresiden i Norge er imot direktivet. Vi må ta inn over oss at detogså i Norge vil være behov for innleie av arbeidskraft for å ta unna toppene.Da vil direktivet gi likebehandling mellom disse vikarene og fast ansatte, utenå endre på det at hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse, sa BarthEide.

På vei tilbake

Det prellet tilsynelatende av på forsamlingen. Det ble en langog hard debatt om direktivet, der den overveiende delen av innleggene var imot.

— Det løsarbeidersamfunnet som Einar Gerhardsenvar stolt over å ha avskaffet, er nå på vei tilbake dersom Stortinget vedtardette direktivet, sa Arne Jæger fra Unionen fagforening.

Synspunkter? Si din mening her.