BERGEN: Frykter vannmangel i løpet av våren. Innbyggerne oppfordres til å spare på vannet.

ETNE: Kommunen fryktet at vannmagasinene ble tomme i løpet av uken, men ser noe lysere på det nå. Restriksjoner på bruken av vann.

SVEIO: Har to vannverk, begge har mer enn nok vann. Har hatt problemer med frosne rør.

BØMLO: Det minker på vannet, men det er ingen krise. Magasinene er omtrent like nedtappet som de pleier å være etter tørr sommer.

STORD: Vannreservene er merkbart nedtappet. Kommunen ber folk spare på vannet. Reservekilden er tatt i bruk, og derfor er vannet tilført klor.

FITJAR: Har mer enn nok vann i magasinene. Drikkevann for flere måneder fremover.

TYSNES: Tror de har nok vann. Tysnes har kun små, private vannverk, men kommunen har sjekket og tror det holder.

KVINNHERAD: Beredskap ved to av seks vannverk. Har tappet Svartavatnet for å forsyne Husnes, og mener det verste er over nå.

JONDAL: Har overflateinntak fra en elv, og har hatt nok vann i hele vinter. Mildværet vil bedre situasjonen ytterligere.

ODDA: Har klart seg hittil, etter å ha koblet til en reservekilde. Åtte vannverk, har innført tiltak ved to av dem.

ULLENSVANG: Har foreløpig nok vann. Kommunen oppfordrer innbyggerne til ikke å sløse med vannet.

ULVIK: Ingen krise. Kommunen har vanntilførsel gjennom grunnvann via borebrønner. En del private brønner kan begynne å gå tomme.

GRANVIN: Har mer enn nok vann. Kommunal vanntilførsel gjennom grunnvannsbrønner. Ingen sparetiltak planlagt.

VOSS: Uproblematisk vannsituasjon. Skal klare seg bra selv om nedbøren uteblir fremover. Ingen restriksjoner.

EIDFJORD: Har fire kommunale vannkilder. Godt med vann i alle. Ingen oppfordringer om vannsparing.

KVAM: Vannkildene var sterkt nedtappet i februar etter mye frosttapping. Nå har nivået begynt å stige.

FUSA: Har de siste to ukene måttet ta i bruk reservevannkilder. Folk som får vannforsyning fra disse overflatekildene, må koke vannet. Regner med å kutte reserveløsningen neste uke.

SAMNANGER: To vannverk, uproblematisk vannforsyning. Kildene renner over. Ingen sparetiltak eller restriksjoner planlagt.

OS: Uvanlig høyt forbruk siden desember på grunn av frosttapping. Har oppfordret folk til å slutte med sløsing og kartlegger lekkasjer. Ingen krisetiltak.

AUSTEVOLL: Magasinene går tomme til 17. mai hvis det ikke kommer mye regn innen da. Folk blir sterkt oppfordret til å spare på vannet, ellers kan det bli innført restriksjoner.

SUND: Veldig bra vannsituasjon på grunn av to store vannreservoarer. Ingen av dem er kraftig nedtappet.

FJELL: Har vann for maks nitti dager, inkludert reserveløsninger. Hvis det ikke kommer kraftig nedbør i nær fremtid, vil krisen være et faktum i løpet av sommeren. Folk blir bedt om å spare.

ASKØY: Frykter vannmangel snart. Kommer med spareanmodning til uken.

VAKSDAL: Har fire vannverk. Følger situasjonen nøye. Men ingen sparetiltak.

MODALEN: Har drikkevann nok fordi kommunen har boret etter grunnvann. Behøver ikke sparetiltak.

OSTERØY: Knapt i Haus, Valestrand og Lonevåg. Oppfordrer alle til sparing og sjekking av lekkasjer.

MELAND: Rikelig med vann i alle tre vannverk. Få vannlekkasjer. Sparetiltak unødvendig.

ØYGARDEN: Ikke kritisk lav vannstand. Men abonnentene oppfordres til å spare.

RADØY: Har mye vann og store reserver. Sparing unødvendig.

LINDÅS: Har vann nok. Forsyner også Austrheim og deler av Nordsjøen fra Mongstad-basen. Oppfordrer alle til å slutte med frosttapping.

AUSTRHEIM: Kjøper vann fra Lindås. Normalt forbruk. Ingen sparing.

FEDJE: Rikelig i vannmagasinet. Ingen trenger å spare.

MASFJORDEN: Ingen vannmangel. Ingen sparetiltak.