Mellom 1. juli og 1. september i fjor var lærere 15 videregående skoler i Hordaland tatt ut i streik — i varierende grad og lengde.

Nå er oppgjørets time kommet, som viser at streiken gikk hardt ut over streikekassene til lærernes fagforeninger. Torsdag vedtok fylkesutvalget budsjettkonsekvensene av streiken.

- Ikke rimelig

De streikende lærerne ble nemlig trukket i lønn for tiden de var i streik. Det skjedde i november og desember, og nå har fylkeskommunen igjen trukket tilbake mesteparten av disse pengere fra de aktuelle skolenes budsjetter.

Normalt får skoler beholde overskudd de har ved årets slutt, men ikke denne gang.«Fylkesrådmannen finn det ikkje rimeleg at skulane som vart råka av streik skal få behalde denne innsparinga. Ein reduserer difor budsjetta med tilsvarande beløp som vart trekt i løn etterstreiken. Inklusive arbeidsgjevaravgift utgjer dette kr 14.435.000» skriver fylkesrådmann Rune Haugsdal i innstillingen sin til fylkesutvalget.

Imidlertid er det et unntak:

«Ein har opna for at skulane kan setje i verk ekstra tiltak for å ta igjen noko av undervisninga som fall bort under streiken. For å dekke utgiftene ved slike tiltak vert 4 mill. kr av innsparinga lagt på Opplæringsavdelinga sin «reguleringskonto». Resten vert samlapå lønsavsetjingskontoen, som dermed vil vise ei innsparing», skriver fylkesrådmannen.

Nordahl Grieg trukket mest

Så mye er de aktuelle skolene trukket i budsjettene sine:

 • Fana gymnas 472.000 kr
 • U. Pihl vgs.733.000 kr
 • Langhaugen vgs. 1.231.000 kr
 • Bg. Katedralskole 1.201.000 kr
 • Slåtthaug vgs. 373.000 kr
 • Laksevåg vgs. 687.000 kr
 • Arna vgs. 373.000 kr
 • Åsane vgs. 1.156.000 kr
 • Bergen tekn. fagskole 448.000 kr
 • Askøy vgs.1.300.000 kr
 • Bg. Maritime vgs. 655.000 kr
 • Lønborg vgs. 416.000 kr
 • Olsvikåsen vgs. 1.169.000 kr
 • Nordahl Grieg vgs. 2 .126.000 kr
 • Amalie Skram vgs.2 059 000 kr Bakgrunn for streiken var uenighet om arbeidstiden. KS og Utdanningsforbundet ble 26. mai enige om ny arbeidstidsavtale. Denne innebar at lærerne skulle være på skolen 7,5 timer hver dag. Et stort flertall av Utdanningsforbundets medlemmer sa imidlertid nei til avtalen i en uravstemning. Også de andre lærerorganisasjonene avviste avtalen.

Streiken begynte allerede 10. juni på Karmøy, og 1. juli i Bergen. Fra 11. august ble den trappet opp over hele landet.

I alt var nesten 8000 lærere i streik.