Når Bybanen er kommet i full drift, har Hordaland fylkeskommune budsjettert med 26.000 passasjerer om dagen.

— Vi mener dette er realistisk. Vi har tro på at Bybanen fører til at flere vil reise kollektivt. Det viser all erfaring fra andre byer med skinnegående transport, sier administrerende direktør Oddmund Sylta i Skyss.

Ut 2010 har Skyss budsjettert med 19,7 millioner kroner i inntekter fra Bybanen.

- Dundrende underskudd

Skeptikere til Bybanen har hevdet at driften av den kommer til å gå med dundrende underskudd og problematisk å finansiere.

— Det blir spennende å se inntektspotensialet. Det er ikke alltid det blir over-skudd av å drive kollektivtrafikk. Det må likevel uansett opprettholdes et tilbud, poengterer Sylta.

— Men vi er optimister. Vi har stor tro på at banen skal gi oss ekstra inntekter, understreker han.

Avtalen med driftsoperatøren Fjord1 Partner er en ren bruttoavtale. Det innebærer at oppdragsgiveren Skyss får alle inntektene, og Fjord1 Partner en fast godtgjørelse for driften. Samme prinsippet følges i alle kontrakter som er inngått for busstransport i fylket. Fylkeskommunen sitter med inntektsrisikoen og ansvaret for å finansiere kollektivtilbudene.

Fjord1 kan få bonus

Fornøyde passasjerer er verdifulle for Fjord1 Partner. Går alt på skinner, får selskapet bonus fra fylkeskommunen.

Fjord1 Partner får 385 millioner kroner for å drive Bybanen frem til 1. juli 2017. Beløpet blir fordelt i månedlige utbetalinger fra Hordaland fylkeskommune.

— Ut 2010 kan selskapet få en månedlig bonus på opptil ti prosent hvis driften er stabil og passasjerene tilfredse, sier administrerende direktør Sylta i Skyss.

Kan få mindre penger På samme måte kan Fjord1 Partner miste fem prosent av avtalesummen dersom det er store forsinkelser og de reisende ikke er fornøyde.

Fra 1. januar 2011 blir fem prosent bonus i måneden det maksimale bybaneoperatøren kan oppnå. Muligheten for å trekke fem prosent opprettholdes.

— Hensikten med denne avtalen er å stimulere selskapet til å levere en best mulig vare, sier Sylta.

Skyss har innført det samme bonussystemet i de siste kontraktene for busstransport som er inngått.

Skal kontrollere Gjennom sanntidssystemet for Bybanen kan Skyss lese av hvor punktlige avgangene er.

— I tillegg har vi hyret inn Norsk Gallup til å foreta kundeintervjuer som skal måle tilfredsheten blant passasjerene, sier Oddmund Sylta.

Skyss kan også straffe Fjord1 Partner med gebyrer.

— I kontrakten er det etablert et sett med standarder for definerte kvalitetselementer. Avvik fra disse vil utløse gebyr, opplyser informasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

Dette vil Skyss ha kontrollører som følger opp.

Har du prøvd Bybanen? Si din mening her.